Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akademické spin-off společnosti v České republice
Název práce v češtině: Akademické spin-off společnosti v České republice
Název v anglickém jazyce: Academic spin-off companies in the Czech Republic
Klíčová slova: akademická spin off společnost – akademické podnikatelství – správa a řízení společnosti
Klíčová slova anglicky: academic spin-off company – academic entrepreneurship – corporate governance
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 12.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2014
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 15:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Oponenti: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK