Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokrývací množiny ve steganografii
Název práce v češtině: Pokrývací množiny ve steganografii
Název v anglickém jazyce: Covering sets in steganography
Klíčová slova: steganografie, pokrývací množiny, SDCS, duhové grafy
Klíčová slova anglicky: steganography, covering sets, SDCS, rainbow graphs
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum a čas obhajoby: 17.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2013
Oponenti: RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomand se seznámí s posledními výsledky v oblasti krycích funkcí ve steganografii, zejména s metodou součtové a rozdílové pokrývací množiny (SDCS). V práci popíše vývoj v této oblasti od nejjednodušších metod po nejpokročilejší, včetně metody barvení mříží. Kriticky zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých metod a pokusí se současné výsledky dále zlepšit.
Seznam odborné literatury
Fridrich, Jessica; Lisoněk, Petr: Grid colorings in steganography. IEEE Trans. Inform. Theory 53 (2007), no. 4, 1547--1549.
Xiaolong Li, Tieyong Zeng, Bin Yang: Improvement of the embedding efficiency of LSB matching by sum and difference covering set. ICME 2008: 209-212.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK