Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace změn vyvolaných expresí cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe souvisejících s urychlením kvetení.
Název práce v češtině: Charakterizace změn vyvolaných expresí cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe souvisejících s urychlením kvetení.
Název v anglickém jazyce: Characterization of changes induced by Schizosaccharomyces pombe cdc25 gene related to earlier flowering onset
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 24.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
RNDr. Mgr. Petra Vojvodová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK