Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce myších roupů a trichomonád
Název práce v češtině: Interakce myších roupů a trichomonád
Název v anglickém jazyce: Interactions of mouse pinworms and trichomonads
Klíčová slova: trichomonády, Aspiculuris, Syphacia, parazit, helmint
Klíčová slova anglicky: trichomonads, Aspiculuris, Syphacia, parasite, helminth
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 17.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: Ing. prof. Iva Langrová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Podrobněji popsat interakce myších roupů a trichomonád – v konkrétních případech zdokumentovat pomocí klasických histologických technik a transmisní elektronové mikroskopie výskyt trichomonád ve střevě, případně dalších tělních kompartmentech roupů, a molekulárně biologickými technikami určit druhy trichomonád vyskytující se v tělech roupů. Pokusit se popsat, za jakých okolností jsou prvoci v tělech roupů přítomni.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK