Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozkol v sociálnědemokratickém hnutí v Rakousko-Uhersku v 80. letech 19. století
Název práce v češtině: Rozkol v sociálnědemokratickém hnutí v Rakousko-Uhersku v 80. letech 19. století
Název v anglickém jazyce: Division in the social-democratic movement in Austria-Hungary in the 80s in the 19th century
Klíčová slova: sociální demokracie, dělnické hnutí, druhý rozkol, umírnění, radikálové
Klíčová slova anglicky: social democracy, workers movement, second division, moderates, radicals
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 17.12.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své práci se autor zaměří na krystalizaci programu středoevropského sociálně demokratického proudu v 80. letech 19. století, tedy v období mezi sklonkem hospodářské krize 70. let a ustálením programu rakouské sociální demokracie na sjezdu v Hainfeldu. Analýza se soustředí na srovnání programových záměrů vlivných představitelů německé, rakouské a českoslovanské sociální demokracie v tomto období a pokusí se definovat jak shody při hledání východiska mezi radikální a umírněnou strategií, tak specifické prvky směřující k programové autonomizaci rakouského a českoslovanského proudu. Práce bude vycházet jak ze sekundární literatury k tématu, tak z edic příslušných programových dokumentů.
Seznam odborné literatury
Berchtold, K.: Österreichische Parteiprogramme 1868-1966. R. Oldenbourg, München, 1967
Brügel, L.: Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie. Dritter Band, Parteihader. Propaganda der Tat. Einigung (1878 bis 1889). Vídeň: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1922.
Jordán, F.: Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály (1879-1889). Praha: SPN, 1965.
Marek, J.: Šedesát let programové výstavby Sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1927.
Prokš, P.: Politické programy československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. Praha: Historický ústav, 1999.
Soukup, F.: Revoluce práce. Dějinný vývoj socialismus a Československé sociálně demokratické strany dělnické. Díl I. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1938.
Staudacher, A.: Sozialrevolutionäre und Anarchisten: die andere Arbeiterbewegung vor Hainfeld: die radikale Arbeiter-Partei Österreichs (1880-1884). Vídeň: Verlag für Gesellschaftskritik, 1988.
Steiner, H.: Dělnické hnutí v Rakousku 1867-1889. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK