Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv rodičů na utváření vztahu jejich dětí k pohybovým aktivitám
Název práce v češtině: Vliv rodičů na utváření vztahu jejich dětí k pohybovým aktivitám
Název v anglickém jazyce: Parental influence on creating their children's attitude towards kinetic
activities
Klíčová slova: Osobnost, výchova, rodina, hodnotová orientace, volný čas, pohybové aktivity.
Klíčová slova anglicky: Personality, upbringing, family, value orientation, leisure time, kinetic activities.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 17.12.2010
Datum a čas obhajoby: 18.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK