Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Historie Sokola I. Smíchov
Název práce v češtině: Historie Sokola I. Smíchov
Název v anglickém jazyce: History of the Sokol Club I. Smíchov
Klíčová slova: Sokol, jednota, župa, člen, cvičitel, starosta, cvičení, slet
Klíčová slova anglicky: Sokol, union, region, member, instructor, mayor, training, Sokol festival
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 17.12.2010
Datum a čas obhajoby: 18.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Otakar Mojžíš
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK