Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobrazení emancipace v současné české ženské filmové tvorbě
Název práce v češtině: Zobrazení emancipace v současné české ženské filmové tvorbě
Název v anglickém jazyce: Portrayal of Women's Emancipation in Contemporary Czech Cinema
Klíčová slova: maskulinita, femininita, genderový řád, filmová analýza
Klíčová slova anglicky: masculinity, femininity, gender order, film analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 17.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK