Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces s „vedením ilegální protistátní skupiny KDS“ v roce 1955 a procesy s ním spojené
Název práce v češtině: Proces s „vedením ilegální protistátní skupiny KDS“ v roce 1955 a procesy s ním spojené
Název v anglickém jazyce: Political Trial with „Leaders of illegal anti-state Group KDS“ in 1955 and related Trials
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Datum a čas obhajoby: 17.09.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2015
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D.
  Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK