Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny geopolitické mapy Balkánu a jejich vliv na bezpečnost a stabilitu Evropské unie
Název práce v češtině: Změny geopolitické mapy Balkánu a jejich vliv na bezpečnost a stabilitu Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Changes of geopolitical map of the Balkans and their influence on the security and stability of the European Union
Klíčová slova: Balkán, geopolitika, bezpečnost, Evropská unie
Klíčová slova anglicky: Balkans, geopolitics, security, European Union
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Oponenti: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK