Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
France dans la formation des élites Tchécoslovaques (1900-1950)
Název práce v jazyce práce (francouzština): France dans la formation des élites Tchécoslovaques (1900-1950)
Název práce v češtině: Role Francie při formování československých elit (1900-1950)
Název v anglickém jazyce: France's Role in Forming the Czechoslovakian Elites (1900 - 1950)
Klíčová slova: Česko-francouzské vztahy, kulturní politika, formování elit, funkční elity, Československo 1900-1950, Dijon, Francouzský institut v Praze, Francouzské reálné gymnázium v Praze, zahraniční studenti
Klíčová slova anglicky: Czech-French relations, cultural policy, forming elites, functional elites, Czechoslovakia 1900 -1950, Dijon, French Institute in Prague, French Real Grammar School in Prague, foreign students
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Francie, Universite Paris 1
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
  prof. Pascal Ory
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK