Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře
Název práce v češtině: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře
Název v anglickém jazyce: The second life of Zdeněk Nejedlý in Czech historiography and culture
Klíčová slova: Zdeněk Nejedlý, druhý život, metodologie, recepce, historiografie, kultura, komunismus, totalita, literatura, umění, Bedřich Smetana, Alois Jirásek
Klíčová slova anglicky: Zdeněk Nejedlý, second life, methodology, reception, historiography, culture, communism, totalitarianism, literature, art, Bedřich Smetana, Alois Jirásek
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
  doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK