Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trvale udržitelný rozvoj vinařského cestovního ruchu na jižní Moravě
Název práce v češtině: Trvale udržitelný rozvoj vinařského cestovního ruchu na jižní Moravě
Název v anglickém jazyce: Wine Tourism Sustainable Development in South Moravia
Klíčová slova: destinační management, jižní Morava, udržitelný rozvoj, vinařský cestovní ruch, víno
Klíčová slova anglicky: destination management, South Moravia, sustainable development, wine, wine tourism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: Ing. Andrea Holešinská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Problematika vinařského cestovního ruchu ve světě s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a únosnou kapacitu území - srovnávací studie. Na základě zahraničních příkladů a analýzy strategických rozvojových dokumentů navržení možností rozvoje této formy cestovního ruchu na jižní Moravě při uplatnění udržitelných zásad destinačního managementu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK