Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní identita dítěte imigranta
Název práce v češtině: Kulturní identita dítěte imigranta
Název v anglickém jazyce: The Cultural Identity of Immigrant Children
Klíčová slova: kulturní identita, migrace, socializace, kvalitativní výzkum,
Klíčová slova anglicky: cultural identity , migration, socialization, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK