Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetické zmeny u neuroektodermálnych nádorov detekované pomocou molekulárne biologických metód
Název práce v jazyce práce (slovenština): Genetické zmeny u neuroektodermálnych nádorov detekované pomocou molekulárne biologických metód
Název práce v češtině: Genetické změny u neuroektodermálních nádorů detekované pomocí
molekulárně biologických metod.
Název v anglickém jazyce: Genetic changes in neuroectodermal tumors detected
by molecular biological methods.
Klíčová slova: nádorové ochorenie, neuroblastom, nádory CNS, feochromocytom, Ewingov sarkóm, neuroektodermálny nádor, komparatívna genómová hybridizácia, interfázická fluorescenčná in situ hybridizácia
Klíčová slova anglicky: tumour diseases, neuroblastoma, CNS tumours, pheochromocytoma, Ewing's sarcoma, neuroectodermal tumour, comparative genomic hybridization, interphase fluorescence in situ hybridization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK