Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nová nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU - základní principy a koordinace dávek v nemoci
Název práce v češtině: Nová nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU - základní
principy a koordinace dávek v nemoci
Název v anglickém jazyce: New regulations on the coordination of social security in the EU - basic
principles and coordination of sickness benefits
Klíčová slova: koordinace, sociální zabezpečení, dávky v nemoci
Klíčová slova anglicky: coordination, social security, sickness benefits
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2011
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK