Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj obyvatelstva Staňkova v 19. století
Název práce v češtině: Vývoj obyvatelstva Staňkova v 19. století
Název v anglickém jazyce: Development of population of Staňkov in 19th century
Klíčová slova: historical demography; development of population
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 14.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zachycení základních trendů ve vývoji obyvatelstva západočeské obce Staňkov na základě záznamů ve farních matrikách, případně dle dalších pramenů. Práce se soustředí na postižení vývoje v 19. století.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK