Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexní geografické úlohy inspirované výzkumem PISA
Název práce v češtině: Komplexní geografické úlohy inspirované výzkumem PISA
Název v anglickém jazyce: Complex Geographical Tasks Inspired by PISA Research
Klíčová slova: komplexní úlohy, geografické dovednosti, výzkum PISA, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: complex tasks, geographical skills, PISA research, questionnaire survey
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 19.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK