Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výklad pojmu packaging s využitím značky Apple jako příkladu
Název práce v češtině: Výklad pojmu packaging s využitím značky Apple jako příkladu
Název v anglickém jazyce: Interpretation of the Term Packaging Using the Apple Brand as an Example
Klíčová slova: Packaging, obal, balení, marketingový mix, design, Apple.
Klíčová slova anglicky: Packaging, casing, package, marketing mix, design, Apple.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Dolanský
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2010
Datum zadání: 14.12.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
CALVER, Giles. What Is Packaging Design? Mies: 2007, RotoVision SA. 256 str. ISBN 978-2-940361-88-5

CAPSULE. Design Matters // Packaging 01. Beverly: 2008, Rockport Publishers. 192 str. ISBN-13: 978-1-59253-342-8, ISBN-10: 1-59253-342-6

DUPUIS, Steven & SILVA, John. Package Design Workbook. Beverly: 2008, Rockport Publishers. 240 str. ISBN-13: 978-1-59253-322-0, ISBN-10: 1-59253-322-1

BORDEN, Neil H. The Concept of Marketing Mix. Journal of Advertising Research [online]. Září 1984, Classics, Vol. 2. [cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: http://www.commerce.uct.ac.za/managementstudies/Courses/bus2010s/2007/Nicole%20Frey/Assignments/Borden,%201984_The%20concept%20of%20marketing.pdf

BIX, Laura & RIFON, Nora & LOCKHART, Hugh & DE LA FUENTE, Javier. The Packaging Matrix: Linking Package Design Criteria to the Marketing Mix. IDS packaging [online]. 2003, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: http://www.idspackaging.com/Common/Paper/Paper_47/PdfImge.pdf
Předběžná náplň práce
Náplní této práce bude objasnit význam pojmu packaging a následně blíže popsat jeho historii, vývoj a současnou podobu. Součástí práce bude rovněž začlenění pojmu packaging jakožto tzv. „pátého P” do marketingového mixu. Opodstatnění zmíněného začlenění a nezbytnost, jakou dnes packaging pro marketing představuje, budou následně demonstrovány v druhé části práce na příkladu společnosti Apple, jež se zabývá vývojem a výrobou softwarových aplikací a elektronických přístrojů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis will be to explain the term packaging and, subsequently, to describe its history, evolution and contemporary form. The thesis will also cover the inclusion of packaging as a so called "fifth P" into the marketing mix. The foundation of the mentioned inclusion and the necessity which packaging represents for marketing today will be demonstrated in the second part of the work on the example of the Apple company, which develops a manufactures software applications and electronic devices.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK