Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Všímavost a klinické přístupy založené na jejím rozvíjení
Název práce v češtině: Všímavost a klinické přístupy založené na jejím rozvíjení
Název v anglickém jazyce: Mindfulness and mindfulness-based treatment approaches
Klíčová slova: Všímavost, psychoterapie, přístupy založené na rozvíjení všímavosti, definice všímavosti, vlastnosti všímavosti, všímavost v klnickém prostředí, dotazník Pěti aspektů všímavosti, výzkum všímavosti
Klíčová slova anglicky: Mindfulness, psychotherapy, mindfulness-based treatment approaches, mindfulness definitions, characteristics of mindfulness, Five Facet Mindfulness Questionnaire, mindfulness research
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2010
Datum zadání: 14.12.2010
Datum a čas obhajoby: 01.02.2011 09:45
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci student zmapuje současný stav poznání v relativně novém klinickém přístupu založeném na rozvíjení všímavosti (mindfulness). V obecné části představí koncept všímavosti a jeho historické souvislosti, definuje pojem všímavosti a zmíní některé teoretické modely. Dále se bude věnovat přístupům měření této vlastnosti a přehledu výzkumných studií zaměřených na různé aspekty konstruktu všímavosti. V části věnované klinickému využití technik všímavosti popíše různé mechanismy účinku tréninku všímavosti jako prostředku terapeutické změny a možnosti využití v léčbě duševních poruch. Bude se věnovat konkrétním terapeutickým směrům a přístupům, které ve své metodologii explicitně s rozvíjením všímavosti pracují a uvede přehled výzkumných studií zabývajících se účinností těchto přístupů.
V praktické části se bude zabývat využitím tréninku všímavosti jako prostředku terapeutické intervence. V kvantitativní části standardizuje vybraný dotazník všímavosti na české populaci a bude sledovat rozdíl v klinické a běžné populaci.
Seznam odborné literatury
Baer, R. A. (2006). Mindfulness-Based Treatment Approaches: Clinician's Guide to Evidence Base and Applications. London: Elsevier.
Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 125-143.
Brown, K.W., Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: The role of mindfulness in psychological well-being. Journal of Personality.
Deikman, A. J. (1982). The Observing Self: Mysticism and Psychotherapy. Boston, Beacon.
Germer, Ch. K., Siegel, R. D., Fulton, P. R. (2007). Mindfulness and Psychotherapy. New York, Guilford Press.
Hayes, S. C., Follette, V. M., Linehan, M. (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive behavioral tradition. New York, Guilford Press.
Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. New York: Delta.
Martin, J. R. (1997). Mindfulness: A proposed common factor. Journal of Psychotherapy Integration, 7, 291-312.
Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: A New Approach to Preventing Relapse. New York: Guilford Press.
Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., Freedman, B. (2006). Mechanisms of Mindfulness. Journal of Clinical Psychology, Vol. 62(3), 373-386.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK