Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv výkonnosti středového a univerzálního hráče volejbalu na výsledky utkání ve vrcholové soutěži
Název práce v češtině: Vliv výkonnosti středového a univerzálního hráče volejbalu na výsledky utkání ve vrcholové soutěži
Název v anglickém jazyce: Influence the performance of the center and versatile volleyball player on the results of matches in the top contest
Klíčová slova: blok, útok, četnost, úspěšnost, hráč, výkon, volejbal
Klíčová slova anglicky: block, attack, frequency, effectiveness, player, effort, volleyball
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2010
Datum zadání: 14.12.2010
Datum a čas obhajoby: 10.05.2013 13:00
Místo konání obhajoby: katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2013
Oponenti: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou hry středových a univerzálních hráčů ve vrcholových soutěžích volejbalu. Náš výzkum sleduje všechny univerzální a středové hráče české nejvyšší volejbalové soutěže organizované Českým volejbalovým svazem v ročníku 2011/2012, ve všech jejich herních činnostech, které zpracovává statistický program Data Volley.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on the game of middle blockers and diagonal players in top volleyball competitions. Our research followed all diagonal players and middle blockers in Czech top volleyball competition, organized by the Czech Association of volleyball in the year 2011/2012, in all of their gaming activities that were processed by the statistical program - Data Volley.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK