Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Personal income taxation in the United States of America on federal and state level
Název práce v češtině: Daň z příjmů fyzických osob v USA na federální a státní úrovni
Název v anglickém jazyce: Personal income taxation in the United States of America
on federal and state level
Klíčová slova: daň z příjmu fyzických osob, odpočty, sleva na dani, daňové úlevy, alternativní minimální daň, Zákon o ekonomickém růstu a rekonsolidaci daňových úlev
Klíčová slova anglicky: personal income tax, deduction, exemption, tax credit, alternative minimum tax, Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2010
Datum zadání: 14.12.2010
Datum a čas obhajoby: 21.01.2011 09:00
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2011
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK