Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy náhradní rodinné péče v České republice
Název práce v češtině: Problémy náhradní rodinné péče v České republice
Název v anglickém jazyce: Problems of substitute family care in the Czech Republic
Klíčová slova: Náhradní rodinná péče, Adopce, Pěstounská péče, Sociální pracovníci
Klíčová slova anglicky: Substitute family care, Adoption, Foster care, Social workers
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2010
Datum zadání: 10.12.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Historie náhradní rodinné péče.
2) Pomoc náhradní rodinné péče ze strany státu, společenských institucí a svépomocných zájmových sdružení.
3) Odložené děti - babyboxy, státní a nestátní instituce zabývající se tímto problémem.
4) Formy náhradní rodinné péče - adopce, pěstouni, poručníci, hostitelská péče, SOS dětské vesničky.
5) Adopce na dálku.
6) Náhradní rodinná péče v zahraničí.
Seznam odborné literatury
1) Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní, náhradní. Portál, 1994.
2) Matějček, Z.: Náhradní rodinná péče. Portál, 1999.
3) Kovařík, J. a kol.: Náhradní rodinná péče v praxi. SNRP a Portál, 2004.
4) Scholler, J.: Adopce - vztah založený na slibu. 2002
5) ?koviera, A.: Dilemata náhradní rodinné výchovy. Portál.
6) Haberlová,V.;Chytrý, M.: Pěstouni mají právo na služby - Praktický průvodce pro NRP.
7) Sobotková, I.: Pěstounské rodiny - jejich fungování a odolnosti.
8) Sborník prací německých a rakouských autorů: Zkušenosti adoptivních rodičů a pěstounů odjinud.
9) Klimeš, J.: Budování identity dítěte - nejtěžší výchovný úkol v moderní společnosti.
10) Archerová, C: Dítě v náhradní rodině.
11) www.nahradnirodina.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK