Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování vlivu stresu a účinku psychotropik na hladiny podjednotek trimerních G proteinů a buněčné frakce in vitro a in vivo v kontextu depresivního onemocnění
Název práce v češtině: Sledování vlivu stresu a účinku psychotropik na hladiny podjednotek trimerních
G proteinů a buněčné frakce in vitro a in vivo v kontextu depresivního
onemocnění
Název v anglickém jazyce: Assesment of stress and psychotropic induced changes of trimetric G protein
subunit levels and cellular functions in vitro and in vivo in the context
of depressive disorder
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Hana Kovářů, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Datum a čas obhajoby: 06.12.2010 12:15
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.12.2010
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
  MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK