Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv stárnutí populace na důchodový systém v České republice a Polsku
Název práce v češtině: Vliv stárnutí populace na důchodový systém v České republice a Polsku
Název v anglickém jazyce: Consequences of the demographic ageing for the pension system
in the Czech Republic and Poland
Klíčová slova: důchodový systém, důchodová reforma, parametry důchodového systému, stárnutí populace, Česká republika, Polsko
Klíčová slova anglicky: pension system, pension reform, parameters of pension system, population ageing, Czech Republic, Poland
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2010
Datum zadání: 10.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá analýzou stárnutí populace v Česku a Polsku. Zkoumán je především vliv stárnutí populace spolu s proměnou věkové struktury populace na změnu v důchodovém systému.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK