Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan Kapistrán Vyskočil a jeho dílo
Název práce v češtině: Jan Kapistrán Vyskočil a jeho dílo
Název v anglickém jazyce: Jan Kapistrán Vyskočil and his Work
Klíčová slova: historik, františkánský řád, misie, učitel, děkan, akce K, Univerzita Karlova, Teologická fakulta, internace, Želiv
Klíčová slova anglicky: historian, franciscan order, mission, teacher, dean, action K, Charles University, Theological Faculty, internment, Želiv
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 09.12.2010
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 14:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 405, 4. patro (KDDD), M. D. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK