Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rostlinné hormony
Název práce v češtině: Rostlinné hormony
Název v anglickém jazyce: Plant hormones
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 17.04.2012
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 11:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK