Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku
Název práce v češtině: Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku
Název v anglickém jazyce: Hearing Loss and Its Social Impacts in Adult Age
Klíčová slova: osoby se sluchovým postižením, sociální dopad, postoje, předsudky
Klíčová slova anglicky: hearing loss, hard of hearing, social impact, attitudes, prejudice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 09.12.2010
Datum a čas obhajoby: 08.12.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.10.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.12.2014
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK