Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny kvality života osob s mentálním postižením na půdorysu Vincentina
Název práce v češtině: Proměny kvality života osob s mentálním postižením na půdorysu Vincentina
Název v anglickém jazyce: Changes in life quality of persons with mental disability on the back-ground of Vincentinum
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 15.01.2011
Datum a čas obhajoby: 17.12.2013 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:01.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2013
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
  PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK