Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů? 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v lese – stochastický proces, nebo tvrdá konkurence? 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Pohyb a orientace opylovačů na malých prostorových škálách 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 28.11.2017 30.11.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Fenologie opylování – jak moc se musí sejít kvetení rostliny s výskytem opylovače? 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Upolíny – Kdy se vyplatí rostlině hrát si s ohněm a živit svého vlastního opylovače/predátora semen? 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Odpověď populační dynamiky upolínu nejvyššího na cílený ochranářský management 2018/2019 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Klonální růst a generativní rozmnožování rostlin v proměnlivém prostředí 2018/2019 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Upolíny – Kdy se vyplatí rostlině hrát si s ohněm a živit svého vlastního opylovače/predátora semen? 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv funkčních vlasností květů na úspěšnost opylení v druhově bohatých společenstvech 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 09.04.2019 - Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 12.10.2016 29.11.2016 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Demografie a reprodukční biologie klonálních rostlin 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail The effects of host-plant population characteristics and pollinator traits on distribution of anther smuts (Microbotryum spp.) 2017/2018 disertační práce 4XBOT RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 12.10.2017 12.10.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologické nároky druhů - Pestřenky (Syrphidae) v krajině - didaktická hra 2012/2013 2012/2013 závěrečná práce CŽV RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 02.09.2013 02.09.2013 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Jak souvisí spektrum opylovačů rostliny s její životní strategií 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   16.06.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Sukcese v malém – Louka jako zmenšenina deštného pralesa 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fenologie opylování – jak moc se musí sejít kvetení rostliny s výskytem opylovače? 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v lese – stochastický proces, nebo tvrdá konkurence? 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv biotických interakcí na populační biologii Sanguisorba officinalis 2018/2019 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 29.11.2018 30.11.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů? 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v lesních ekosystémech 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 15.11.2018 16.11.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Klonální růst a generativní rozmnožování rostlin v proměnlivém prostředí 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mikroklimatické podmínky a opylování rostlin 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Přenos pylu jako funkce prostorového uspořádání rostlin a vlastností opylovačů 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. Bc. Jakub Štenc 28.11.2017 28.11.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vlivy různých režimů obhospodařování na populační biologii lučních rostlin 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv interakcí jednotlivých funkčních skupin herbivorů na čertkus luční. 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 06.03.2012 06.03.2012 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Louka smysly opylovače - jaké jsou reálné možnosti rostlin vyniknout v pestrosti louky a zlepšit svůj reprodukční úspěch? 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   16.06.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Věrnost opylovače jako výslednice jeho kognitivních schopností a květní morfologie 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role hmyzí herbivorie v populačním cyklu rostlin na příkladu čeledi Lycaenidae 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 15.11.2017 15.11.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Changes in pollinator behaviour under different plant spatial aggregation 2018/2019 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. Bc. Jakub Štenc 29.11.2018 30.11.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role heterogenity mirostanovišť a jejich sukcese v populační dynamice rostlin 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mikroklimatické podmínky a opylování rostlin 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
Výsledky 1-35 z 35 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK