Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Potravní doplňky jako modulátory biotransformace xenobiotik 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce bakteriálních lektinů se žloutkovými protilátkami 2019/2020 diplomová práce NMEDCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metody charakterizace chitinasy vznikající v procesu vermikompostování bioodpadů 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   24.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných flavonoidů na biotransformační enzymy 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných složek parfémů na metabolismus steroidů 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium organizace a interakcí složek systému cytochromu P450 2015/2016 disertační práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. Mgr. Jan Dědič 15.10.2015 15.10.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Potravní doplňky jako modulátory biotransformace xenobiotik 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. Kateřina Kodytková 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vlivu IgY na interakce bakterií a plicních buněk v podmínkách ex vivo 2014/2015 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. RNDr. Lucie Vinklářová 06.10.2014 07.01.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium profylaktického účinku glykoklastrů na modelu bakteriální adherence 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metabolické přeměny flavonoidů střevní mikroflorou 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce střevní mikroflóry s vybranými flavonoidy 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných flavonoidních látek se sulfotransferasou 1A1 2014/2015 2016/2017 rigorózní práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 12.05.2015 18.05.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí doplňků stravy s enzymy biotransformace xenobiotik 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 30.10.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Doplňky stravy jako modulátory aktivace potravních karcinogenů, 2. fáze biotransformace 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Využití vaječných protilátek k prevenci bakteriální infekce u pacientů s Cystickou fibrosou 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 23.10.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava a charakterizace protilátek proti peptidovým antigenům virulenčních faktorů bakterií 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 09.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizace proti mikrobiálním onemocněním dýchacího traktu 2007/2008 2008/2009 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 01.11.2007 11.09.2009 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Protilátky proti bakteriálním lektinům jako prostředek prevence plicních infekcí pacientů s cystickou fibrosou 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BMEDCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných flavonoidů s cytochromy P450 rodiny 2B 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv dihydromyricetinu a myricetinu na vybrané biotransformační enzymy 2014/2015 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2014 07.01.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných flavonoidů na biotransformační enzymy 2018/2019 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium oxidačního poškození na modelu hepatocytu potkana 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce cytochromů P450 s potravními karcinogeny 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 13.10.2010 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce vybraných chemopreventivních sloučenin a potravních karcinogenů s cytochromy P450 2011/2012 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Zavedení techniky detekce glykoproteinů na PAGE a blotech 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 18.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail THE INFLUENCE OF CHEMOPREVENTIVE COMPOUNDS ON FOOD CARCINOGEN ACTIVATION 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 14.10.2005 14.10.2005 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vybraných chemopreventivních sloučenin jako induktorů cytochromů P450 2006/2007 2007/2008 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 09.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 20.06.2019 21.06.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha transportérů draselných iontů v programované buněčné smrti kvasinek 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium molekulární organizace systému cytochromu P450 pomocí fotoaktivovatelných proteinů 2013/2014 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 06.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Kooperativita v systému monooxygenas cytochromů P450 z pohledu modulace metabolismu léčiv a procesu karcinogenese 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.11.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj experimentálního savčího modelu pro studium genetického onemocnění cystická fibrosa 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.10.2016 24.12.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných kosmetických aditiv na biotransformační enzymy 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium faktorů modulujících aktivitu CYP 19 2004/2005 2004/2005 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.09.2005 24.09.2005 () PřF
detail Slepičí protilátky jako nástroj imunodetekce cytochromů P450 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2010 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava a charakterizace antipeptidových protilátek pro imunodetekci cytochromů P450 2011/2012 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 30.10.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha chemopreventivních sloučenin a potravních aditiv v procesu metabolismu a aktivace karcinogenů cytochromy P450 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2009 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí flavonoidních látek se systémy cytochromu P450 účastnícími se aktivace karcinogenů 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 07.06.2005 07.06.2005 () PřF
detail Studium interakcí potravních doplňků s enzymy biotransformace xenobiotik 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 25.09.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metabolismus vybraných flavonoidů mikrosomálními systémy cytochromu P450 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.06.2005 06.06.2005 () PřF
detail Studium molekulární organizace systému cytochromu P450 2015/2016 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Kooperativita složek systému cytochromů P450 a ovlivnění metabolismu léčiv a karcinogenů 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Development, characterization and use of anti-orphan cytochrome P450 antibodies 2013/2014 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium indukce intestinálních konjugačních enzymů doplňky stravy 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 28.11.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha střevní mikroflóry v metabolismu léčiv a karcinogenů 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
Výsledky 1-50 z 110 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK