Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv vybraných flavonoidů na biotransformační enzymy 2018/2019 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Potravní doplňky jako modulátory biotransformace xenobiotik 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. Kateřina Kodytková 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce bakteriálních lektinů se žloutkovými protilátkami 2019/2020 diplomová práce NMEDCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Využití vaječných protilátek k prevenci bakteriální infekce u pacientů s Cystickou fibrosou 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 23.10.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou 2017/2018 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 27.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium kooperativity složek MFO systému 2012/2013 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 18.10.2012 18.10.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou 2017/2018 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.11.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Potravní doplňky jako modulátory biotransformace xenobiotik 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných flavonoidů na biotransformační enzymy 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Role intestinálního mikrobiomu u autoimunitních onemocnění střev 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium topologie cytochromů P450 chemickými modifikačními technikami 2005/2006 disertační práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2005 16.03.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metody charakterizace chitinasy vznikající v procesu vermikompostování bioodpadů 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   24.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium profylaktického účinku glykoklastrů na modelu bakteriální adherence 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha střevní mikroflóry v metabolismu léčiv a karcinogenů 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí potravních doplňků s enzymy biotransformace xenobiotik 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 25.09.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metabolické přeměny flavonoidů střevní mikroflorou 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metabolické přeměny flavonoidů střevní mikroflorou 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce bakteriálních lektinů s epitelem lidských plic 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných kosmetických aditiv na biotransformační enzymy 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium hepatoprotektivního potenciálu modulátorů histondeacetylasy sirtuinu 1 a cAMP-kinasy na experimentálních modelech hepatocytárního poškození 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných složek parfémů na metabolismus steroidů 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Preparation and characterisation of antibodies against cytochrome P450 1A1 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 10.02.2015 - Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium patologie cystické fibrosy na experimentálních modelech 2015/2016 disertační práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 21.10.2015 21.10.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv potravních doplňků na enzymy metabolizující léčiva a karcinogeny 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 30.10.2012 26.11.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium organizace a interakcí složek systému cytochromu P450 2015/2016 disertační práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. Mgr. Jan Dědič 15.10.2015 15.10.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Imunoglobulinová profylaxe bakteriálních infekcí u pacientů s Cystickou fibrosou 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce střevní mikroflóry s vybranými flavonoidy 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 20.06.2019 21.06.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Stimulace proliferace β-buněk pankreatu pomocí syntetické mRNA 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv dihydromyricetinu na metabolismus ethanolu 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Protilátky proti bakteriálním lektinům jako prostředek prevence plicních infekcí pacientů s cystickou fibrosou 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BMEDCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.11.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail The effect of antimicrobial peptides on Saccharomyces cerevisiae and other yeast species 2015/2016 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha střevní mikroflóry v metabolismu léčiv a karcinogenů 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce lektin-protilátka pomocí povrchové plasmonové rezonance 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných flavonoidů s N-acetyltransferasami 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 27.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium oxidačního poškození na modelu hepatocytu potkana 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium molekulární organizace systému cytochromu P450 2015/2016 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj experimentálního savčího modelu pro studium genetického onemocnění cystická fibrosa 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.10.2016 24.12.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce střevní mikroflóry s myricetinem 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.10.2016 24.12.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných flavonoidních látek se sulfotransferasou 1A1 2014/2015 2016/2017 rigorózní práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 12.05.2015 18.05.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vybraných flavonoidů jako modulátorů cytochromu P450 3A4 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.10.2016 24.12.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Protilátky proti lektinu PA-IIL jako prostředek prevence bakteriálních infekcí u pacientů s cystickou fibrosou 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.10.2016 24.12.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj protilátek k prevenci bakteriální infekce u pacientů s cystickou fibrosou 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 25.09.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha transportérů draselných iontů v programované buněčné smrti kvasinek 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
Výsledky 1-50 z 110 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK