Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium interakcí flavonoidních látek se systémy cytochromu P450 účastnícími se aktivace karcinogenů 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 07.06.2005 07.06.2005 () PřF
detail Metabolismus vybraných flavonoidů mikrosomálními systémy cytochromu P450 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.06.2005 06.06.2005 () PřF
detail Studium faktorů modulujících aktivitu CYP 19 2004/2005 2004/2005 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.09.2005 24.09.2005 () PřF
detail Indukce cytochromů P450 podrodiny 1A vybranými flavonoidy 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.05.2006 03.05.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail THE INFLUENCE OF CHEMOPREVENTIVE COMPOUNDS ON FOOD CARCINOGEN ACTIVATION 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 14.10.2005 14.10.2005 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vytypování antigenů virulenčních faktorů Pseudomonas aeruginosa pro účely pasivní imunizace 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 14.10.2005 14.10.2005 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium stimulace NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasy flavonoidy 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 14.10.2005 14.10.2005 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí heterobifunkční fotoafinitní sondy se systémem cytochromu P450 3A6 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2006 16.09.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vaječných protilátek jako prostředku pasivní imunizace 2005/2006 2005/2006 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 10.11.2005 10.11.2005 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail PŘÍSTUPOVÉ CESTY K AKTIVNÍMU MÍSTU CYTOCHROMŮ P450 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 14.10.2005 14.10.2005 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Zavedení techniky detekce glykoproteinů na PAGE a blotech 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 18.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava a charakterizace protilátek proti peptidovým antigenům virulenčních faktorů bakterií 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 09.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Objasnění vztahu struktury a funkce systému cytochromu P450 pomocí fotolabilních sond 2005/2006 2006/2007 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 02.04.2007 02.04.2007 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vybraných chemopreventivních sloučenin jako induktorů cytochromů P450 2006/2007 2007/2008 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 09.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava slepičích protilátek proti vybraným antigenním strukturám Pseudomonas aeruginosa 2006/2007 2007/2008 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 09.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium modulace aktivity NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasy flavonoidními sloučeninami 2006/2007 2007/2008 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 28.01.2008 20.05.2008 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Navržení peptidových antigenů pro přípravu protilátek proti cytochromům P450 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 18.10.2007 13.10.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce cytochromů P450 s chemopreventivními sloučeninami 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 18.10.2007 18.06.2008 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Role chemopreventivních sloučenin v procesu karcinogenese 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 13.11.2008 10.09.2009 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizace proti mikrobiálním onemocněním dýchacího traktu 2007/2008 2008/2009 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 01.11.2007 11.09.2009 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Diferenciace kmenových buněk na beta buňky, které produkují insulin 2008/2009 2009/2010 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.11.2008 12.05.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium inkorporace modifikovaných aminokyselin do cytochromu b5 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2009 24.08.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizace proti mikrobiálním onemocněním dýchacího traktu 2008/2009 2009/2010 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 10.10.2008 27.08.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Effects of chemopreventive compounds on cytochrome P450s 2006/2007 2010/2011 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 18.09.2006 18.09.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Charakterisace transportních systémů pro kation draslíku v kvasince Zygosaccharomyces rouxii 2010/2011 2010/2011 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 18.01.2010 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava neuroaktivních steroidů pro studium NMDA receptorů 2010/2011 2010/2011 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 12.11.2009 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce cytochromů P450 s potravními karcinogeny 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 13.10.2010 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha chemopreventivních sloučenin a potravních aditiv v procesu metabolismu a aktivace karcinogenů cytochromy P450 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2009 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium procesu zánětu na buňkách plicního epitelu 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2010 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce patogennich kvasinek rodu Candida s bakterii Pseudomonas aeruginosa 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 11.10.2010 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Slepičí protilátky jako nástroj imunodetekce cytochromů P450 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2010 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj modelového systému pro studium bakteriální adheze na plicní epitel pacientů s CF 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2009 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Aktivace karcinogenů v zažívacím traktu 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2009 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Aktivace karcinogenů v zažívacím traktu 2009/2010 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 30.01.2012 30.01.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Doplňky stravy jako modulátory aktivace potravních karcinogenů, 2. fáze biotransformace 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium složení a organizace enzymového systému cytochromu P450 technikou kovalentního síťování 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2010 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj terapeutického prostředku pro pasivní imunizaci nemocných cystickou fibrosou 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2010 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vlivu inhalačního podání IgY a Fab fragmentů z pohledu iniciace zánětu plic 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce vybraných chemopreventivních sloučenin a potravních karcinogenů s cytochromy P450 2011/2012 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vzájemných interakcí patogennich kvasinek rodu Candida a bakterie Pseudomonas aeruginosa v průběhu kokultivací 2011/2012 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Kooperativita v systému monooxygenas cytochromů P450 z pohledu modulace metabolismu léčiv a procesu karcinogenese 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium indukce intestinálních konjugačních enzymů doplňky stravy 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 28.11.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Optimalizace exprese fotoaktivovatelných cytochromů P450 jako nano-sond pro studium membránové topologie enzymů metabolismu léčiv a aktivace karcinogenů 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 26.11.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium adheze Pseudomonas aeruginosa na buňky plicního epitelu 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava a charakterizace antipeptidových protilátek pro imunodetekci cytochromů P450 2011/2012 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium adherence bakterií na plicní epitel nemocných Cystickou fibrosou 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizaci nemocných cystickou fibrosou 2011/2012 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 07.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných flavonoidů s cytochromy P450 rodiny 2B 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 30.10.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí doplňků stravy s enzymy biotransformace xenobiotik 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 30.10.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
Výsledky 1-50 z 110 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK