Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Multidimenzionální modelování datových skladů 1199/1200 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Products of Abelian Groups 1977/1978 2003/2004 disertační práce M1 prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Optimalizace v bifurkačních úlohách 1990/1991 diplomová práce MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. skrytý 16.10.1990 16.10.1990 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Stabilty of dislocation stucture in deformed solids 1990/1991 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. skrytý 16.10.1990 16.10.1990 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Stabilita svahu 1990/1991 diplomová práce MVFT RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc. skrytý 16.10.1990 16.10.1990 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Konstituční rovnice relativistických materiálů a konečná rychlost šíření signálů 1991/1992 diplomová práce MVFT RNDr. Miroslav Šilhavý, DrSc. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Teorie nulových divergencí a její vztah k termodynamice kontinua 1991/1992 diplomová práce MVFT RNDr. Miroslav Šilhavý, DrSc. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Optimization of composite materials 1991/1992 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 16.10.1991 16.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Nelineární stabilitní analýza silně disipativních systémů 1991/1992 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Variational methods in multipolar elasticity 1991/1992 diplomová práce MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Simulace dynamiky interakce modelové molekuly s povrchem krystalu 1991/1992 diplomová práce MVFT Dr. Jan Koukal, CSc. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Užití metody hraničních prvků a integrálních rovnic při řešení některých úloh matematické fyziky 1991/1992 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Cyklická plasticita kovů 1991/1992 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Cauchy problem or viscous incompressible non-Newtonian luids 1991/1992 diplomová práce MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Metoda fiktivních oblastí pro numerické řešení úloh tvarové optimalizace 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Momentová metoda 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Numerické řešení Navier-Stokesových rovnic 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Modelování optických a vibračních spekter polypektidů 1992/1993 diplomová práce MVFT   skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Model cyklické plasticity kovů 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Modelování nestabilit při plastické deformaci kovů 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Modelování neelastických biologických buněčných materiálů 1992/1993 diplomová práce MVFT Doc. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Řešení problému minimální plochy 1992/1993 diplomová práce MVFT doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Teorie barotropních nenewtonovských bipolárních kapalin a její numerické zpracování 1992/1993 diplomová práce MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Konstanty ve větách o regularitě slabého řešení eliptické rovnice 1992/1993 diplomová práce MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Simulace křivky feromagnetické rezonance orientovaných práškových vzorků 1992/1993 diplomová práce MVFT RNDr. Jiří Kolovrat, CSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Výpočet proudového pole mezní vrstvy atmosféry 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Řešení rovnice Monge-Amperovy 1993/1994 diplomová práce MVFT doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 10.10.1993 10.10.1993 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerical realization of elasto-perfectly plastic unilateral contact problems with shape optimization 1993/1994 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 10.10.1993 10.10.1993 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH 1993/1994 2000/2001 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.1993 01.10.1993 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Nové přístupy ve výuce základních pojmů z mechaniky 1993/1994 2000/2001 disertační práce F12 Milan Rojko skrytý 01.10.1993 01.10.1993 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Měřitelnost množin bodů diferencovatelnosti funkcí na Banachových prostorech 1994/1995 2001/2002 disertační práce M3 doc. RNDr. Petr Holický, CSc. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Stabilizace iteračních metod rekursivní projekcí 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 30.09.1993 30.09.1993 () MFF
detail Chaos in Thermal Convection and the Wavelet Analysis of Geophysical Fields 1994/1995 2002/2003 disertační práce F7 doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Statistické metody v tarifování 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Řízení bankovních aktiv a pasiv 1994/1995 diplomová práce ME   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Bodové procesy a martingaly se spojitým časem 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Numerické řešení úloh stochastické mechaniky 1994/1995 2001/2002 disertační práce M6 ing. Jiří Náprstek, DrSc. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. (32-UTAMAV) MFF
detail Začlenění astronomických poznatků do učebnic všech stupňů škol v českých zemích do roku 1945 1994/1995 2001/2002 disertační práce F12 doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Textury - KSI - dr. J. Pelikán 1994/1995 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Robustní Kalmanův filtr s aplikacemi v časových řadách 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Agregační metody v matematickém programování 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Graph embeddings into hypercubes 1994/1995 2002/2003 disertační práce I1 prof. RNDr. Václav Koubek, DrSc. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Nestandardní matematické struktury 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Iterační řešení lineárních systémů 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail "Modelování volatility kurzů cenných papírů". KPMS, ved.: RNDr. Jitka Zichová,Dr. 1994/1995 diplomová práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modely s náhodnou úrokovou mírou 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 16.11.1992 16.11.1992 () MFF
detail Aproximace a numerické řešení jedné úlohy materiálové optimalizace 1994/1995 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 15.11.1993 15.11.1993 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Experimentální úlohy ve fyzice na základní škole RNDr. Růžena Kolářová, CSc. - KDF 1994/1995 diplomová práce UMF2   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Vážné nemoci v životním pojištění 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Endomorfní universa v alternativní teorii množin 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 10.02.1993 10.02.1993 () MFF
detail Inteligentní systémy ve finanční analýze 1994/1995 2001/2002 disertační práce I2   skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Havarijní pojištění motorových vozidel 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Vektorizace algoritmů pro kompresi dat 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Baireovy prostory a "vlastnost bodu spojitosti" 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 13.10.1994 13.10.1994 () MFF
detail Symetrické levodistributivní grupoidy 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 10.10.1994 10.10.1994 () MFF
detail Numerické řešení nelineární rovnice struny 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Model vzniku dislokační struktury v cyklicky deformov.kovech 1994/1995 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. skrytý 08.11.1994 08.11.1994 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Harmonická aproximace a Dirichletovy prostory 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 15.11.1993 15.11.1993 () MFF
detail Ověřování experimentálních dovedností žáků 8.ročníku RNDr. Růžena Kolářová, CSc. - KDF 1994/1995 diplomová práce UMF2   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Porov.růz. typů neúpl.faktorizace pro předpod.sdruž.gradient 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Bayesovské metody v censorovaných výběrech 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Urychl.konvergence Gaussových kvadr.formulí na třídě an.funk 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Úlohy stoch.programová.za neurčitosti aplikace na ekon.úlohy 1994/1995 diplomová práce ME   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Výpočet rezerv soukromého nemocenského pojištění 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Střední doba splatnosti v pojistné matematice 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Markovovské modelování v zabezpečovací technice 1994/1995 2001/2002 disertační práce M6 prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Rozdělování zisku v životním pojištění 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Studium účinku zymocinu K1 a K2 na kvasinky Saccharomyces cerevisiae v různých fázích buněčného cyklu 1994/1995 2001/2002 disertační práce F4 doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Emulácia abstraktných automatov - KSI - dr. F. Mráz 1994/1995 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Stacyovo rozděl.jako model pro výši škody v neživo.pojištění 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Object Persistency in C++ 1994/1995 2001/2002 disertační práce I2 prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Užití"wavelets"k řešení okrajov.úloh pro dif.rovnice 2.řádu 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Analýza periodogramu 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Trh obligací 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Struktura vyvážených okruhů 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 10.11.1994 10.11.1994 () MFF
detail Analýza hydrometeorologických časových řad 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Harmonické funkce na Hilbertově prostoru 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 15.11.1993 15.11.1993 () MFF
detail Některé otázky spektra samoadjungovaného operátoru 1994/1995 diplomová práce MVFT   skrytý 15.03.1994 15.03.1994 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Magnetoelastic Properties of TbPdIn, RNiAl (R=Gd, Dy) and Er (Co1-x Xx)2 (X=Si, Ge) compounds 1994/1995 2002/2003 disertační práce F3 prof. RNDr. David Rafaja, Ph.D. skrytý 01.10.1994 01.10.1994 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Modelování dynamických procesů na povrchu krystalu 1994/1995 diplomová práce MVFT   skrytý 15.03.1994 15.03.1994 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Durace portfolia 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Charakter.rychlosti konvergence lichob.kvadraturníh.pravidla 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail "Studium kinetiky reakcí molekulárních iontů" Vedoucí DP:Doc.RNDr.Juraj Glosík,CSc.,KEVF/21.10.94 1995/1996 diplomová práce F prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 21.10.1994 21.10.1994 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Změny membránového potenciálu kvasinek vyvolané oxidativním stresem Vedoucí DP:RNDr.Jaromír Plášek,CSc.,FÚUK/11.11.94 1995/1996 diplomová práce F prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Data mining - KSI - Doc.dr.Jaroslav Pokorný, CSc. 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail Modelling of Finite-Extent Seismic Sources by Empirical Green´s Functions 1995/1996 2002/2003 disertační práce F7 prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. skrytý 01.10.1995 01.10.1995 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail "Jak správně podmiňovat náhodným jevem, který má pravděpodob nost nula". KPMS, ved.: Prof. RNDr. Josef Štěpán,DrSc. 1995/1996 diplomová práce MAT prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Digitalizace obrazu a jeho další zpracování vedoucí DP-dr.J. KUCHAŘ-KVOF-1994 1995/1996 diplomová práce UMF PaedDr. Jan Kuchař skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail "Oceňování akcií pomocí technické analýzy". ext., ved.: RNDr. Petr Budinský,CSc. - ČVUT 1995/1996 diplomová práce ME   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Úlohy na skládání izometrií a metodická aplikace vedoucí DP-dr.I. MALECHOVÁ-KDM-1994 1995/1996 diplomová práce UMD   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Modelování tvarů a prostorového rozptylu kouřových vleček" Vedoucí DP:Doc.RNDr.Jan Bednář,CSc.,KMOP/1.11.94 1995/1996 diplomová práce F prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. skrytý 01.11.1994 01.11.1994 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vladimír Kořínek (1899-1981) 1995/1996 2002/2003 disertační práce M8 doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. skrytý 01.10.1995 01.10.1995 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Experimentální úlohy ve výuce fyziky na střední škole RNDr. Dana Mandíková, CSc. - KDF 1995/1996 diplomová práce UMF   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Motivační pokusy ve výuce mechaniky na střední škole vedoucí DP-prof.E. SVOBODA-KDF-1994 1995/1996 diplomová práce UMF doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc. skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Numer. řešení 2D(3D) duální kontaktní úlohy v termopružnosti 1995/1996 diplomová práce MVFT Doc. Ing. Jiří Nedoma, CSc. skrytý 15.11.1993 15.11.1993 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Emulace PostScipti pro různé typy tiskáren vedoucí DP-dr.J. PELIKÁN-KSVI-1993 1995/1996 diplomová práce UFVT RNDr. Josef Pelikán skrytý 11.11.1993 11.11.1993 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Výukový program v prostředí HyperCard vedoucí DP-dr.F. MRÁZ-KSVI-1993 1995/1996 diplomová práce UMI RNDr. František Mráz, CSc. skrytý 12.11.1993 12.11.1993 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Měření polymerních a polovodičových materiálů kapacit.metoda KDF - RNDr. Jan Prokeš, CSc. - KFPo vedoucí DP-dr.J. PROKEŠ-KFPo-1993 1995/1996 diplomová práce UMF   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail "Robustní odhady a optimální monetární politika". ext., ved.: Doc. Ing. M. Vošvrda,CSc. 1995/1996 diplomová práce MAT prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail On Cylindrical, Spherical, and Disk Sources in General Relativity 1995/1996 2001/2002 disertační práce F1 prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.10.1995 01.10.1995 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
Výsledky 1-100 z 17680 1 2 3 4 5 ... 177 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK