Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vibrational optical activity of biomolecules 2017/2018 rigorózní práce FBCHF prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. skrytý 17.07.2018 17.07.2018 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vzdálenost k Magellanovým oblakům 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.   16.07.2018 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů 2017/2018 diplomová práce IPGVPH doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. skrytý 10.07.2018 10.07.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Cloner: Procedurální rozmisťování pravidelných 3D objektů 2017/2018 bakalářská práce IPSS doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. skrytý 10.07.2018 10.07.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Metrické prostory se vzdálenostmi z pologrupy 2018/2019 diplomová práce IDMA Mgr. Jan Hubička, Ph.D. skrytý 03.07.2018 03.07.2018 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Webová aplikace pro výuku algebraických rovnic v oboru komplexních čísel 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 03.07.2018 03.07.2018 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Multiagentní hledání cest na Ozobotech 2018/2019 bakalářská práce IPSS prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. skrytý 29.06.2018 29.06.2018 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Structure and approximation of real planar algebraic curves 2017/2018 rigorózní práce 4M2 doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. skrytý 29.06.2018 29.06.2018 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail UrhoRTS - platforma pro tvorbu realtimových strategických her 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. skrytý 29.06.2018 29.06.2018 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Multimodal Image Processing in Art Investigation 2017/2018 rigorózní práce 4I5 RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. skrytý 29.06.2018 29.06.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru. 2017/2018 rigorózní práce 4F2 prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. skrytý 22.06.2018 22.06.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Světelné křivky zákrytových dvojhvězd 2017/2018 rigorózní práce FA doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D. skrytý 21.06.2018 21.06.2018 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Matematické modelování perfúze jater 2017/2018 diplomová práce MMFT prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. skrytý 20.06.2018 21.06.2018 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Získávání implicitních infomací ze zpravodajských textů 2017/2018 bakalářská práce I Mgr. Jindřich Libovický   20.06.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Studium troposférické chemie pomocí regionálního klimatického modelu RegCM4 a chemického transportního modelu CAMx 2018/2019 diplomová práce FMK Mgr. Peter Huszár, Ph.D. skrytý 20.06.2018 28.06.2018 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modely časových řad s proměnlivými režimy 2017/2018 rigorózní práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 19.06.2018 19.06.2018 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Hledání APN permutací ve známých APN funkcích 2017/2018 diplomová práce MMIT Dr. rer. nat. Faruk Göloglu skrytý 19.06.2018 20.06.2018 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Twistorová rovnice na izolovaných horizontech 2017/2018 diplomová práce FTF Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. skrytý 18.06.2018 18.06.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Experimentální framework pro usnadnění návrhu CUDA aplikací 2018/2019 diplomová práce RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.   16.06.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Statistický model tvaru obličeje 2017/2018 diplomová práce ISS RNDr. Josef Pelikán skrytý 16.06.2018 19.06.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Studium mikrostruktury a mechanických vlastností slitin zirkonia 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF, FOFA RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.   15.06.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Experimentální studium fázových transformací v metastabilních β slitinách Ti metodami in situ 2018/2019 projekt FAF, FOF, FOFA RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.   15.06.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Dynamické systémy a ekonomické modely 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.   15.06.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Grafové komunikační protokoly 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. Bc. Lukáš Folwarczný 15.06.2018 27.06.2018 Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Fázové transformace ve slitinách Ti-Mo 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF, FOFA RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.   15.06.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Webová aplikace pro správu databáze koncertů 2017/2018 bakalářská práce doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. skrytý 15.06.2018 20.06.2018 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Studium slitin s vysokou entropií pomocí in situ metod 2018/2019 projekt FAF, FOF, FOFA RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.   15.06.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Study of physical properties of Heusler alloys 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce FOOE RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 12.06.2018 12.06.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Konturové metody v matematické teorii fázových přechodů 2017/2018 diplomová práce FTF doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc. skrytý 12.06.2018 19.06.2018 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Riziková averze v eficienci portfolia 2018/2019 diplomová práce MFAPM, MFAPMA, MPMSE, MPMSEA RNDr. Martin Branda, Ph.D.   11.06.2018 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Aplikace podporující re-decentralizaci Webu 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.   07.06.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Viceúrovňové metody 2018/2019 diplomová práce MNVM prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. skrytý 07.06.2018 07.06.2018 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Vizualizace Chaotických Funkcí v Reálném Čase 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Oskár Elek, Ph.D. skrytý 06.06.2018 08.06.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Metrické prostory se vzdálenostmi z pologrupy 2017/2018 diplomová práce IDMA Mgr. Jan Hubička, Ph.D.   05.06.2018 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Teorie modulů a její přesahy do matematické logiky a teorie množin 2018/2019 disertační práce Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.   01.06.2018 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Finanční matematika pro střední školy s podporou internetu 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 01.06.2018 01.06.2018 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Zdroj ledových zrn pro aplikace ve vakuu 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.   01.06.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Analýza zatemnění programů založeného na virtuálních strojích 2017/2018 diplomová práce MMIT Mgr. Milan Boháček skrytý 31.05.2018 05.06.2018 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Online rozvrhování víceprocesorových úloh s preempcí 2017/2018 diplomová práce I prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. Bc. Štěpán Šimsa 30.05.2018 30.05.2018 Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Loss reserving for individual claim-by-claim data 2017/2018 rigorózní práce MFAPM RNDr. Michal Pešta, Ph.D. skrytý 29.05.2018 29.05.2018 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Klient a server pro Linked Data Notifications a ActivityPub 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.   29.05.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail A Minimalistic Directory Service 2017/2018 bakalářská práce IOI Mgr. Martin Mareš, Ph.D. skrytý 28.05.2018 05.06.2018 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Sčítací metody a trigonometrické řady 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Haarovy systémy a jednoznačnost nejlepší aproximace 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Bratrstvo operátorů 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Rieszova-Fischerova věta 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Váhové nerovnosti a interpolace 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Enhancements of the Numerov propagator 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.   23.05.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Radiative lifetimes of molecules 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.   23.05.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Radiative processes in astrochemistry 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.   23.05.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Předpovídání trendů akciového trhu z novinových článků 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. skrytý 22.05.2018 11.06.2018 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Prostory funkcí jako topologické grupy 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.   22.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Rozšiřování funkcí z podprostorů metrických prostorů 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.   22.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Spojité funkce na součinech prostorů 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.   22.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Vývoj vodíkových palivových článků 2018/2019 diplomová práce prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.   22.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov 2017/2018 bakalářská práce IPSS RNDr. František Mráz, CSc. skrytý 22.05.2018 29.05.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   21.05.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Influence of symmetry on magnetic properties of the rare earth intermetallic compounds 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   21.05.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Transformace fázových přechodů v antiferromagnetech 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   21.05.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Nové slitiny uranových sloučenin a jejich magnetické fázové diagramy 2018/2019 projekt RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   21.05.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Příprava monokrystalů a studium magnetických fázových diagramů 2018/2019 projekt RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   21.05.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Modelové systémy na bázi tenkých epitaxních vrstev oxidu wolframu 2018/2019 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   18.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Aditivní systémy borelovských množin 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. skrytý 18.05.2018 24.05.2018 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Datový katalog založený na Solid 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.   17.05.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Dialogické vyučování ve fyzikálním vzdělávání 2018/2019 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D. skrytý 17.05.2018 23.05.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Počítání quandlů 2018/2019 bakalářská práce MOM doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. skrytý 17.05.2018 17.05.2018 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Mikroskopie tenkých vrstev oxidu ceru s orientací (100) nebo (110) 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.   15.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Kovem pasivované křemíkové povrchy pro molekulární elektroniku – studium interakcí molekul s povrchem pomocí tunelového mikroskopu (STM) 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   15.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Dvoučásticový model pro popis meziatomárního coulombického rozpadu 2017/2018 projekt FOF RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. skrytý 14.05.2018 15.05.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Simulace produkce single leptokvarku v pp srážkách na LHC a procesů pozadí 2017/2018 projekt FOF Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D. skrytý 14.05.2018 17.05.2018 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Tvorba obrázků pro vznikající skripta z matematické analýzy 2018/2019 projekt RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D. skrytý 14.05.2018 15.05.2018 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Studium elektrických a mechanických vlastností metastabilních β-Ti slitin 2018/2019 projekt RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. skrytý 13.05.2018 14.05.2018 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Charakterizace infračerveného detektoru pro magneto-optická měření 2017/2018 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   11.05.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Složitost kompaktních metrizovatelných prostorů 2018/2019 diplomová práce Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D. skrytý 11.05.2018 22.05.2018 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Nerovnovážná termodynamika supratekutin 2018/2019 diplomová práce RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   11.05.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Přechodná spektroskopie hlubokých hladin 2017/2018 projekt RNDr. Václav Dědič, Ph.D. skrytý 10.05.2018 10.05.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dini prostoročas 2017/2018 projekt doc. Mgr. Alfredo Iorio, Ph.D. skrytý 10.05.2018 10.05.2018 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Automatická tvorba synoptických map z výstupů globáního předpovědního modelu 2018/2019 projekt Mgr. Peter Huszár, Ph.D. skrytý 10.05.2018 16.05.2018 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Klasifikaca žánrů pomocí strojového učení 2017/2018 diplomová práce Mgr. Roman Neruda, CSc. skrytý 10.05.2018 04.06.2018 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Kalibrační systém pro neutrinový experiment JUNO 2018/2019 projekt FOF Ing. Vít Vorobel, Ph.D. skrytý 10.05.2018 30.05.2018 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Školní rentgen ve specializované výuce fyziky 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 09.05.2018 09.05.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Výkon a účinnost molekulárních strojů poháněných informací 2017/2018 projekt FOF RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. skrytý 09.05.2018 10.05.2018 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Basketbal ve výuce fyziky 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 09.05.2018 09.05.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Nehomogenní deformace světlem aktivovaných polymerních materiálů s tvarovou pamětí 2017/2018 projekt FOF Mgr. Vít Průša, Ph.D. skrytý 09.05.2018 10.05.2018 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Standard and alternative cosmological models 2017/2018 bakalářská práce FOF Giovanni Acquaviva, Ph.D. skrytý 09.05.2018 09.05.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Eulerovský popis interakce proudění tekutiny a elastické deformace 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.   08.05.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Reaktivita modelového jednoatomárního katalyzátoru Pt/CeOx/Cu(111) 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Příprava a charakterizace bimetalických katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Degradace katalyzátorů palivových článků 2018/2019 diplomová práce FPIP Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium tenkovrstvových katalyzátorů pro vodíkové palivové články metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Mykhailo Vorokhta, Ph.D.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium redoxně oxidačních vlastností nanočástic oxidu ceru 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Jádrové odhady rizikové funkce 2017/2018 rigorózní práce MPMSE Prof.RNDr. Ivanka Horová, CSc. skrytý 07.05.2018 07.05.2018 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studium vlivu morfologie tenkovrstvého katalyzátoru na účinnost elektrolyzéru vody s protonově vodivou membránou 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 07.05.2018 10.07.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Stabilní a nestabilní adsorpce molekul ftalocyaninu na pasivovaném povrchu křemíku. 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Nanočástice oxidu ceru pro biomedicínské aplikace 2018/2019 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium interakce vodní páry s tenkými vrstvami oxidu ceru metodou vysokotlaké XPS 2018/2019 diplomová práce FPIP Mgr. Mykhailo Vorokhta, Ph.D.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium senzorických vlastností tenkých modifikovaných vrstev oxidu wolframu 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium adsorpce a pohyblivosti molekul ftalocyaninů na pasivovaném povrchu křemíku při snížené teplotě pomocí STM 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium tenkovrstvého katalyzátoru pro reverzibilní palivový článek s protonově vodivou membránou 2018/2019 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail 3D tomografie tenkovstvých katalyzátorů pomocí technik FIB/SEM 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
Výsledky 1-100 z 17676 1 2 3 4 5 ... 177 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK