Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Semiklasická energie eliptické Nambuovy-Gotovy struny 2017/2018 diplomová práce FTF Jochen Zahn skrytý 16.01.2018 16.01.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Europa Melting Probe - numerická studie konceptu kryosondy založené na aktivním protavování ledovou slupkou 2017/2018 diplomová práce MMFT RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. skrytý 16.01.2018 16.01.2018 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Optická spektroskopie antiferomagnetů 2017/2018 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 12.01.2018 15.01.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Strojové učení pro monitorování počítačových clusterů 2017/2018 diplomová práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 11.01.2018 16.01.2018 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Sbírka řešených úloh z analytické geometrie 2017/2018 diplomová práce RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. skrytý 11.01.2018 16.01.2018 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Vztah Schrödingerovy a difuzní rovnice 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Pavel Stránský, Ph.D. skrytý 10.01.2018 12.01.2018 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Efektivní paralelizace evolučních algoritmů 2017/2018 diplomová práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 10.01.2018 11.01.2018 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Předpovídání časových řad pomocí hlubokých neuronových sítí 2017/2018 diplomová práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D.   10.01.2018 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Hledání známého obrázku pomocí jednoduchých barevných skic 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.   09.01.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Hledání známého obrázku pomocí automaticky detekovaných klíčových slov 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.   09.01.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Adaptivní velikost populace v evolučních algoritmech 2017/2018 diplomová práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D. Bc. Filip Ressler 09.01.2018 11.01.2018 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Kvantování dynamiky molekulárního rattlebacku 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   05.01.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Mobilná aplikácia na sledovanie pohybu vtákov 2017/2018 diplomová práce ISDI RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. skrytý 05.01.2018 08.01.2018 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Analýza zotavování membránového potenciálu kvasinek za stresových podmínek vyvolaných protonoforem CCCP 2017/2018 rigorózní práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 04.01.2018 04.01.2018 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium magnetických vlastností nanostruktur s vysokým prostorovým rozlišením 2017/2018 diplomová práce RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 04.01.2018 04.01.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Enumerace vyplnění polyomin 2017/2018 diplomová práce IDMA doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. skrytý 03.01.2018 11.01.2018 Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Zavedení elementárních funkcí pomocí diferenciálních rovnic 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   03.01.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Generátor popisu entit a webové rozhraní pro CRUD operace 2017/2018 diplomová práce RNDr. Libor Forst   03.01.2018 Ne Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) MFF
detail Výuka prostorové geometrie na SŠ 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Petra Surynková, Ph.D. skrytý 21.12.2017 05.01.2018 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Zjednodušené verze šachů pro výuku hry 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 20.12.2017 22.12.2017 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu 2017/2018 rigorózní práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 19.12.2017 19.12.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Silné Valdiviovy kompakty 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.   18.12.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Nilpotence v obecných alegbraických strukturách 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.   18.12.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Jonesův polynom 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.   18.12.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Enumerace algebraických struktur nad permutacemi 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.   18.12.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Množinová řešení Yang-Baxterovy rovnice 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.   18.12.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Interaktivní hra na platformu Android 2017/2018 bakalářská práce ISDI RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. skrytý 18.12.2017 20.12.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Různé úrovně badatelské výuky ve fyzikálních experimentech 2017/2018 diplomová práce RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.   18.12.2017 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Chytrý termostat pro platformu STM32 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. skrytý 15.12.2017 15.12.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Expanderové kódy 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Martin Mareš, Ph.D. skrytý 15.12.2017 15.12.2017 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Generátor nanotrubiček 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Martin Mareš, Ph.D. skrytý 15.12.2017 18.12.2017 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Kvazigrupy malých řádů s minimálním počtem asociativních trojic 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. skrytý 12.12.2017 12.12.2017 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Nanoskopie rozptýleného světla na molekulách 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.   12.12.2017 Ne Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Topologie telomerních DNA kvadruplexů v různě koncentrovaných roztocích 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Václav Římal skrytý 12.12.2017 12.12.2017 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Korelativní mikroskopie rozptylových značek 2017/2018 diplomová práce FBCHF Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.   12.12.2017 Ne Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Stochastic Evolution Equations 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce 4M4 prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. skrytý 11.12.2017 11.12.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza letových dat 2017/2018 bakalářská práce IPSS RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. skrytý 11.12.2017 11.12.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Výpočty hodnot goniometrických funkcí 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.   08.12.2017 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Paritní vrcholová barvení 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Petr Gregor, Ph.D. skrytý 07.12.2017 07.12.2017 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Měření nelinearity světelného výtěžku scintilátoru v neutrinovém experimentu JUNO 2017/2018 diplomová práce Ing. Vít Vorobel, Ph.D. skrytý 07.12.2017 20.12.2017 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Lineární terahertzová spektroskopie polovodičových nanostruktur 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. skrytý 07.12.2017 08.12.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Reprezentace mezní vrstvy atmosféry modelem WRF ve vysokém rozlišení 2017/2018 diplomová práce FMK Mgr. Michal Belda, Ph.D. skrytý 07.12.2017 08.12.2017 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Hledání nových částic na experimentu ATLAS 2017/2018 diplomová práce FJF Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.   06.12.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Geometry of isolated horizons 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce FTF Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. skrytý 05.12.2017 05.12.2017 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Modifikace nanočástic za letu pomocí chemicky aktivního plazmatu 2017/2018 diplomová práce FKSM Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. skrytý 05.12.2017 13.12.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Statická analýza datových toků pro programy v jazyce Java 2017/2018 diplomová práce RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.   01.12.2017 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Dynamická analýza pro hledání chyb endianity 2017/2018 diplomová práce RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. skrytý 28.11.2017 29.11.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Elektromagnetické vlny v disperzních a refraktivních relativistických systémech 2017/2018 diplomová práce FTF prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.   27.11.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Útoky na RSA založené na redukci mřížky 2017/2018 diplomová práce doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.   27.11.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Studium klastrů a nanočástic v molekulových paprscích různými metodami hmotnostní spektrometrie a optických spektroskopií 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. skrytý 24.11.2017 01.12.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Porovnání Brillových vln s poli singulárních prstenců 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.   24.11.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Černé díry pod vlivem silných zdrojů gravitace 2017/2018 diplomová práce FTF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 24.11.2017 04.12.2017 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Pole proudových smyček kolem černých děr 2017/2018 diplomová práce FTF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 24.11.2017 04.12.2017 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Porovnání Brillových vln s poli singulárních prstenců 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.   24.11.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Optická odezva magnetických materiálů 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce FOOE doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. skrytý 23.11.2017 23.11.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spline křivky s pythagorejským hodografem 2017/2018 diplomová práce MMIT doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. skrytý 22.11.2017 13.12.2017 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Morfologická derivace ve vektorové reprezentaci slov pro angličtinu a češtinu 2017/2018 bakalářská práce I Mgr. Silvie Cinková, Ph.D. skrytý 22.11.2017 28.11.2017 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Náhodné měřitelné množiny 2017/2018 diplomová práce MPMSE prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. skrytý 21.11.2017 28.11.2017 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Vicestupňové vnořené vzdálenosti v stochastické optimalizaci 2017/2018 diplomová práce MPMSE Sebastiano Vitali, Ph.D. skrytý 16.11.2017 17.11.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Investigation of defects in quasicrystals 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce 4F3 doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 15.11.2017 15.11.2017 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Termodynamické modelování supratekutin 2017/2018 diplomová práce FMOD RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   15.11.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Výpočet strukturních parametrů polymerních sítí statistickými metodami se zahrnutím korelací 2017/2018 projekt FOF Ján Šomvársky, CSc.   14.11.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Behavior Design Language pro Javu 2017/2018 bakalářská práce IOI Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Plánovač zahájení pro počítačovou hru StarCraft: Brood War 2017/2018 bakalářská práce IPSS Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Příprava monokrystalů a studium magnetických fázových diagramů 2017/2018 projekt RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   14.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Umělý hráč pro Angry Birds 2017/2018 bakalářská práce IOIA Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail The search for new spin-liquid materials – synthesis of kagome magnets through depletion of the pyrochlore lattice. 2017/2018 projekt Ross Harvey Colman, Dr.   14.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Tahové hry v 2D mřížce využívající PDDL simulátor 2017/2018 bakalářská práce IOI Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Morfologie polymerních ostrůvků deponovaných z plynné fáze na substráty z plazmových polymerů 2017/2018 projekt FOF RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium dynamických změn optických a magnetooptických vlastností nanostruktur 2017/2018 projekt RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Nové slitiny uranových sloučenin a jejich magnetické fázové diagramy 2017/2018 projekt RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   14.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.   13.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Magnetická dynamika v spintronických nanostrukturách 2017/2018 projekt FAF, FOF, FOFA RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.   13.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Automatické rozpoznávání registračních značek aut z málo kvalitních videosekvencí 2017/2018 diplomová práce ITI, IUI Vojtěch Franc   13.11.2017 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Sledování průběhu deskových her pomocí kamery a hloubkového senzoru 2017/2018 bakalářská práce ISDI RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. skrytý 13.11.2017 17.11.2017 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Využití evolučních algoritmů pro vytváření AI kontrolerů modelů tanků 2017/2018 bakalářská práce IOI Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 13.11.2017 13.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Umělá inteligence pro deskovou hru Warlight 2017/2018 bakalářská práce ISDI Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 13.11.2017 13.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Hraní her a Deepstack 2017/2018 diplomová práce IUI Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 13.11.2017 13.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Výskyt supercel v Česku 2017/2018 projekt Mgr. Michal Žák, Ph.D. skrytý 13.11.2017 14.11.2017 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Umělá inteligence pro počítačovou hru Children of the Galaxy 2017/2018 diplomová práce IPGVPH Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.   13.11.2017 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Skládání balíčků karet v počítačové hře Hearthstone 2017/2018 bakalářská práce IPSS Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 13.11.2017 13.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Testování křemíkových detektorů ITk beta zářičem pro experiment ATLAS Upgrade 2017/2018 diplomová práce FJF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   12.11.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Martensitické mikrostruktury v tenkých filmech a objemových monokrystalech Heuslerových slitin Ni-Mn-Ga 2017/2018 diplomová práce FPIP Oleg Heczko, Dr.   11.11.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vizualizační konzole pro měření výkonnosti software 2017/2018 diplomová práce prof. Ing. Petr Tůma, Dr.   10.11.2017 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Front-end k systému správy taxi služeb 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. skrytý 10.11.2017 10.11.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail A Calibrated Real-World Colour Picker for Augmented Reality Applications 2017/2018 diplomová práce IPGVPH doc. Alexander Wilkie, Dr. skrytý 10.11.2017 10.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Dynamické profilování párovaných aplikací 2017/2018 diplomová práce prof. Ing. Petr Tůma, Dr.   10.11.2017 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Back-end k systému správy taxi služeb 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. skrytý 10.11.2017 10.11.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Optimalizace portfolia se stochastickou dominancí 2017/2018 bakalářská práce MFMAT Sebastiano Vitali, Ph.D. skrytý 09.11.2017 16.11.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Diskrétní symetrie fyzikálních zákonů 2017/2018 závěrečná práce CŽV KVVVPF RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. Mgr. Matěj Hudec 09.11.2017 09.11.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Trajektorie protonů v urychlovači LHC - rozšíření vizualizace o analyzační nástroj 2017/2018 projekt Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.   09.11.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   08.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Měření absolutních kvantových výtěžků luminiscence 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. skrytý 08.11.2017 12.11.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   08.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Interakce migrujících obřích planet a malých těles sluneční soustavy 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce FA doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. skrytý 07.11.2017 07.11.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Procedurální generátor úrovní pro rogue-like hru založený na evolučních algoritmech 2017/2018 bakalářská práce IPSS Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 07.11.2017 07.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Exotická zahřívání exozemí 2017/2018 projekt RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.   07.11.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Umělý hráč pro počítačovou hru Dotu 2 2017/2018 bakalářská práce ISDI Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 07.11.2017 07.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Základní historické mezníky pro definici souhvězdí 2017/2018 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. skrytý 07.11.2017 08.11.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Kontinentalita klimatu v Evropě 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. skrytý 07.11.2017 07.12.2017 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
Výsledky 1-100 z 17285 1 2 3 4 5 ... 173 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK