Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Matice s prvky -1, 1, 0, -i, i 2017/2018 diplomová práce RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.   22.10.2017 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Nová spektroskopická studie zákrytové dvojhvězdy V1143 Cyg 2017/2018 bakalářská práce FOFA prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.   22.10.2017 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Vliv těžké vody na chemické složení mikroskopických řas. Studium pomocí Ramanovy mikroskopie 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   20.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Stabilizace paralelních kvadruplexů telomerních sekvencí DNA 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   20.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Stavba vektorového magnetooptického magnetometru pro výzkum magnetických nanostruktur 2017/2018 projekt RNDr. Martin Veis, Ph.D.   20.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Porovnaní citlivosti Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků a povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie při studiu biologicky významných molekul 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   20.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Symetrie náhodních vektorů 2017/2018 diplomová práce Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.   20.10.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Kombinatorické trojúhelníky 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. skrytý 19.10.2017 19.10.2017 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail James-Steinův odhad 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.   19.10.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Bargmannovy prostory 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   19.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Síla dvouvýběrových testů 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.   19.10.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail IntelliSense Implementation of a Dynamic Language 2017/2018 rigorózní práce ISS RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. skrytý 19.10.2017 19.10.2017 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Energetická analýza procesu difúze v časově závislém parabolickém potenciálu. 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. skrytý 19.10.2017 19.10.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modelování ledovcového zatížení na Marsu 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   18.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Bázové posloupnosti v Banachových prostorech 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.   18.10.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Modelování ledovcového zatížení na Marsu 2017/2018 projekt prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   18.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Slapové zahřívání v heterogenních planetách 2017/2018 projekt RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.   18.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Studium časového vývoje metastabilních stavů v kvantové mechanice 2017/2018 diplomová práce FTF RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. skrytý 18.10.2017 20.10.2017 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   17.10.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range 2017/2018 rigorózní práce 4F11 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. skrytý 17.10.2017 17.10.2017 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů 2017/2018 diplomová práce RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   17.10.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Polarizační závislosti v Ramanově spektroskopii a SERS 2017/2018 projekt Mgr. Martin Šubr   17.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vibrační spektroskopie farmakologicky významných molekul: Studium L-DOPA a jeho deuterovaných derivátů 2017/2018 diplomová práce FBCHF RNDr. Václav Profant, Ph.D.   17.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Modely komplexní sítí 2017/2018 diplomová práce Ing. David Hartman, Ph.D.   16.10.2017 Ne Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Software na tvorbu komplexních sítí z finančních dat 2017/2018 diplomová práce Ing. David Hartman, Ph.D.   16.10.2017 Ne Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Role vodíku při růstu epitaxního grafénu na SiC 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D. skrytý 16.10.2017 16.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Řešení inverzních problémů ve zpracování obrazu pomocí hlubokého učení 2017/2018 diplomová práce doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D.   16.10.2017 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Základní problémy náhodných procházek 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.   16.10.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Návrh detektoru UV záření pro aplikaci na družici ve slunečním větru 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.   16.10.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium isotopicky značených látek v živých buňkách pomocí Ramanovy mikroskopie 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   16.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Hledání tvarových odlehlostí ve funkcionálních datech 2017/2018 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.   16.10.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studium vlastností slitiny Al-Mg-Sc-Zr během tepelného zpracování 2017/2018 projekt FOF RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D. skrytý 15.10.2017 20.10.2017 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Symetrická aproximační čísla 2017/2018 diplomová práce MA doc. RNDr. Dr. rer. nat. Jan Vybíral, Ph.D. skrytý 14.10.2017 14.10.2017 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Gaussův výpočet dráhy planetky Ceres 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.   13.10.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Mobilní klient pro LinkedPipes ETL na platformě Android 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.   13.10.2017 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Sluneční erupce od optické po rentgenovou emisi 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Jana Kašparová, Ph.D.   13.10.2017 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Metoda Lagrangeových multiplikátorů ve variačním počtu 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Robert Černý, Ph.D.   13.10.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Prototyp ekosystému datových profilů občana založený na propojených datech 2017/2018 diplomová práce RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.   13.10.2017 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Náhodné měřitelné množiny 2017/2018 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.   12.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Detekce přímé a zpožděné fluorescence fotosensibilizátorů z biologických vzorků 2017/2018 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   12.10.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Magnusova sila pusobici na rotujici kouli pohybujici se v nestlacitelne viskozni kapaline 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc. Dominik Beck 12.10.2017 16.10.2017 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail MIkrospektroskopické studium relokalizace fotosensibilizátorů 2017/2018 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   12.10.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Testování materiálů – sada experimentálních úloh pro Interaktivní fyzikální laboratoř 2017/2018 projekt doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 12.10.2017 13.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Studium termální emise excitovaných polovodičů 2017/2018 projekt FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D. skrytý 12.10.2017 12.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Balancované a téměř balancované prezentace grup z algoritmického pohledu 2017/2018 diplomová práce ITI RNDr. Martin Tancer, Ph.D. skrytý 12.10.2017 16.10.2017 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Zákaznické preference 2017/2018 disertační práce 4I2 prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.   11.10.2017 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Řešení obrácené úlohy EM indukce Metropolis-Hastingsovým algoritmem s kvadratickou aproximací nabídkové hustoty pravděpodobnosti 2017/2018 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, MMFT RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   11.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Nová metoda charakterizace ultrakrátkých optických pulzů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Martin Kozák, Ph.D.   11.10.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Zkoumání mikrostruktury ultrajemnozrnných slitin hořčíku pomocí difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD) 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.   11.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Samoregulační mechanismy fotosyntetických systémů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   11.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Terahertzová vodivost nositelů náboje v polovodičích 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.   11.10.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Artificial neural networks for macroeconomic data analysis 2017/2018 bakalářská práce IOIA doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 11.10.2017 13.10.2017 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Úlohy z mechaniky pro elektronickou sbírku řešených úloh 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Dana Mandíková, CSc. Jakub Šenar 10.10.2017 11.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Regulace stability biodegradabilních polymerů 2017/2018 projekt Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   10.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Regularizační metody pro řešení diskrétních inverzních problémů v single particle analýze 2017/2018 diplomová práce MNVM RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.   10.10.2017 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Odhad slapového zahřívání v plášti Europy a jeho vliv na vývoj oceánu a deformaci ledové kůry 2017/2018 projekt prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   10.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Vybrané problémy z větvících procesů 2017/2018 bakalářská práce MFMAT doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. skrytý 10.10.2017 16.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Odhad slapového zahřívání v plášti Europy a jeho vliv na vývoj oceánu a deformaci ledové kůry 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   10.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Tenké vrstvy deponované nízkoteplotní plazmovou tryskou 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   10.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Dvousmyčkové chirální korekce k rozpadu neutrálního pionu na elektron-pozitronový pár 2017/2018 diplomová práce RNDr. Jiří Novotný, CSc.   10.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Model vnitřní struktury trpasličí planety Ceres z gravitačních měření 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   10.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Řízení struktury plazmových polymerů 2017/2018 diplomová práce FKSM Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   10.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Pravděpodobnostní rozdělení funkcionálních náhodných veličin 2017/2018 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.   10.10.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Strategie žáků a studentů při řešení úloh s grafy zkoumané oční kamerou 2017/2018 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D.   09.10.2017 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Termodynamické modelování průtočné baterie zinek-vzduch 2017/2018 bakalářská práce FOF, FOFA, MOM, MOMA RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   09.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Gravitační vlny v expandujících vesmírech 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.   09.10.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Sluneční fotosféra pod eruptivním filamentem 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. skrytý 09.10.2017 10.10.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Zobecnění aditivní a anihilující duality 2017/2018 diplomová práce Jan Swart, Dr.   09.10.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modelování vnitřní struktury extrasolární planety s vodním oceánem 2017/2018 projekt RNDr. Klára Kalousová, Ph.D. skrytý 09.10.2017 20.10.2017 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Agregace rizik zohledňující šikmost 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. skrytý 09.10.2017 11.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Magnetooptická excitační spektroskopie kvantové jámy v reálné pásové struktuře 2017/2018 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   09.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Detekce podpovrchového oceánu Europy pomocí radarových měření 2017/2018 projekt RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.   09.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Základy AdS/QCD korespondence pro spektra hadronů 2017/2018 bakalářská práce F, FOF doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.   09.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Webový nástroj pro vizualizaci sekundární struktury RNA 2017/2018 bakalářská práce RNDr. David Hoksza, Ph.D. skrytý 08.10.2017 08.10.2017 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Lední hokej ve výuce fyziky 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 07.10.2017 13.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Anizotropie teplotní roztažnosti hořčíkových materiálů vykazujících texturu 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. Tomáš Škraban 07.10.2017 17.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Měření gravitační konstanty ve výuce na MFF UK 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 07.10.2017 13.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Předpodmíněné iterační metody pro řešení nesymetrických soustav lineárních algebraických rovnic 2017/2018 bakalářská práce MOM prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. skrytý 06.10.2017 10.10.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Projekt Kreil: Vývoj školní geomagnetické observatoře 2017/2018 diplomová práce FFUM, FMUSSS, FMU2SZS, FUFSSF RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   06.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Slapové zahřívání Jupiterova měsíce Io 2017/2018 projekt prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   06.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Aplety z kvantové mechaniky 2017/2018 bakalářská práce FAF, FMUZV, FMU2ZV RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.   06.10.2017 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Aplety z kvantové mechaniky 2017/2018 projekt FAF, FMUZV, FMU2ZV, FOF, FOFA RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.   06.10.2017 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Zpracování dat z deformačních testů se souběžným obrazovým záznamem a záznamem akustické emise. 2017/2018 projekt RNDr. Michal Knapek, Ph.D. skrytý 06.10.2017 16.10.2017 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Baire and Harmonic Functions 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce 4M3 prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc. skrytý 06.10.2017 06.10.2017 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Slapové zahřívání Jupiterova měsíce Io 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   06.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu pro elektronickou sbírku úloh 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. skrytý 05.10.2017 05.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektroluminescenční diody na rozhraní grafénu a karbidu křemíku 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium povrchových procesů měřením fluktuací tunelového proudu v STM 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   05.10.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Růst epitaxního grafénu pro biomedicínské aplikace 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optimalizace leptání povrchu SiC vodíkem 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Učení se žáků z edukativního materiálu sledované oční kamerou 2017/2018 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D.   05.10.2017 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Konformně provázané prostoročasy 2017/2018 diplomová práce FTF RNDr. Robert Švarc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Numerické modelování rozložení teploty při růstu grafénu 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Příspěvek ke studiu časové proměnnosti hvězdy se závojem V744 Herculis 2017/2018 projekt F prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 05.10.2017 06.10.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Projektivní pohled na euklidovskou geometrii 2017/2018 bakalářská práce MZUDZV Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.   05.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Numerické modelování pixelových detektorů gama záření 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst a charakterizace tenkých vrstev SiC 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transportní vlastnosti epitaxního grafénu na karbidu křemíku 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření mikroluminiscence v semiizolačním CdZnTe a CdZnSeTe 2017/2018 projekt prof. Ing. Jan Franc, DrSc. skrytý 05.10.2017 05.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Příprava a charakterizace substrátu pro laditelné tunelovací diody 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-100 z 17206 1 2 3 4 5 ... 173 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK