Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vlastnosti a interpretace černoděrových prostoročasů 2015/2016 disertační práce 4F1 prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. skrytý 15.04.2015 25.09.2015 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Effective description of resonances at low energy region 2015/2016 disertační práce 4F9 doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. skrytý 22.04.2015 25.09.2015 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Využití teorie kopulí v dobývání znalostí 2015/2016 disertační práce 4I1 doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc. skrytý 25.09.2015 25.09.2015 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. (32-UIAV) MFF
detail Proof complexity and cryptography 2015/2016 disertační práce 4M1 prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. skrytý 29.09.2015 29.09.2015 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Classes of modules arising in algebraic geometry 2014/2015 disertační práce 4M1 prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. skrytý 10.11.2012 25.09.2015 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Odhadování parametrů pro Ornsteinův-Uhlenbeckův proces 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D. skrytý 03.10.2017 21.11.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Výuka fyziky pomocí prožitkových aktivit 2018/2019 závěrečná práce CŽV KVVVPF RNDr. Dana Mandíková, CSc. skrytý 10.01.2018 16.05.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Force alignment pomocí neuronových sítí 2017/2018 diplomová práce I RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. skrytý 12.04.2018 23.04.2018 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Výpočetní manipulace průsvitnosti materiálů pro 3D tisk 2016/2017 diplomová práce IPGVPHA doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. skrytý 15.03.2017 15.03.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Fyzikálně responzivní prvky ve virtuální realitě 2017/2018 bakalářská práce IPSS Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 30.10.2017 30.10.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Automatické rozpoznávání řeči založené pouze na umělých neuronových sítích 2015/2016 disertační práce 4I3 Mgr. Ing. Filip Jurčíček, Ph.D. skrytý 15.04.2015 15.09.2015 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Paralelní architektury pro analytické zpracování textu 2014/2015 disertační práce 4I2 doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. skrytý 20.04.2015 15.09.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Specifika magnetismu na hranici feromagnetického uspořádání 2015/2016 disertační práce 4F3 RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. skrytý 10.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Strukturování plazmových polymerů: nové metody přípravy tenkých vrstev s nano-architekturou 2015/2016 disertační práce 4F4 doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 10.04.2015 15.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modelové katalyzátory pro katalýzu na jednotlivých atomech 2015/2016 disertační práce 4F5 doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. skrytý 02.10.2015 02.10.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Metoda fiktivních oblastí pro numerické řešení úloh tvarové optimalizace 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Diagnóza frontogeneze a atmosferických front objektivními 1996/1997 diplomová práce F   skrytý 10.10.1994 10.10.1994 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Sbírka úloh(netradičních)z z tématu "Rovnice, nerovnice a jejich soustavy pro střední školy" vedoucí DP - dr.J.Robová - KDM - 1997 1996/1997 diplomová práce UMD doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 23.05.1997 23.05.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Systémy bonus-malus-srovnání pro automobilní pojištění v jednotlivých státech" KPMS, ved.: RNDr. Laušmanová a Prof. Mandl 1996/1997 diplomová práce BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. skrytý 03.03.1997 03.03.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Finanční funkce tabulkového procesoru". KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt,CSc. 1996/1997 diplomová práce BM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 01.03.1996 01.03.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Fotometrické stereo Dr. Radim Šára - ČVUT FEL - externí pracovník 1996/1997 diplomová práce I doc. Dr. Ing. Radim Šára, Dr. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail "Finanční modelování systémů bonus-malus po zavedení povinně smluvního pojištění odpovědnosti ze škody způsobené provozem motorových vozidel" KPMS, ved.: prof. RNDr. P. Mandl, DrSc. 1997/1998 diplomová práce BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. skrytý 06.03.1998 06.03.1998 () MFF
detail Srovnání dvou stavebních spořitelen z hlediska rychlosti při dělování úvěru KPMS, ved. RNDr. J. Zichová 1995/1996 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.03.1996 01.03.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Řešení rovnice Monge-Amperovy 1993/1994 diplomová práce MVFT doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 10.10.1993 10.10.1993 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Algoritmy numer. matematiky vhodné pro podporu výuky pro SŠ vedoucí DP-dr.L. HEJNA-KSVI-1993 1995/1996 diplomová práce UMI Ladislav Hejna skrytý 12.11.1993 12.11.1993 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Aplikační úlohy ve středoškolské matematice vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1994 1995/1996 diplomová práce UMI doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Asymptotické chování řešení zobecněných Navier-Stokes.rovnic MÚ UK, ved. RNDr. J. Málek,CSc. 1996/1997 diplomová práce MAT   skrytý 10.02.1995 10.02.1995 () MFF
detail "Cefeidy ve dvojhvězdách" Vedoucí DP:RNDr.Marek Wolf,CSc.,AÚUK/1.3.95 1995/1996 diplomová práce F doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 01.03.1995 01.03.1995 () MFF
detail Transformace programů v Prologu Doc. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. - KTI 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail Model významové roviny přir. jazyka - KSI - dr. J. Hajič 1997/1998 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Výpočetní problémy teorie čísel 2002/2003 disertační práce Prof. RNDr Štefan Porubský, DrSc. skrytý 03.06.2002 03.06.2002 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Modelování nestabilit při plastické deformaci kovů 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Lineární perspektiva vedoucí DP-dr.A. ŠAROUNOVÁ-KDM-1996 1996/1997 diplomová práce UMF2 PhDr. Alena Šarounová, CSc. skrytý 26.11.1996 26.11.1996 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Grafy a hypografy KAM - Doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc. 1997/1998 diplomová práce I prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail "Finanční modelování systémů bonus-malus po zavedení povinně smluvního pojištění odpovědnosti ze škody způsobené provozem motorových vozidel" 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. skrytý 06.03.1998 06.03.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Komprese obrazů obsahujících texty Doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. - KSI 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Vliv parametrů matematického modelu neuronu na tvorbu sítě Doc. RNDr. Z. Hedrlín, CSc. 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 01.11.1995 01.11.1995 () MFF
detail Zpracování notového zápisu a návrh prstokladů pro strunné nástroje Roman Neruda, externí pracovník /ÚIVT AV ČR/ 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail Iterační metody ve středoškolských úlohách vedoucí DP-dr.J. KOTTAS-KMA-1993 1995/1996 diplomová práce UMI RNDr. Petr Tas skrytý 11.11.1993 11.11.1993 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Vlast.jádra úloh a vztah k jejich složitosti-KTI-dr.Koubek 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Migrace seismického vlnového pole 1999/2000 disertační práce F7 RNDr. Luděk Klimeš, DrSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Zbytková pnutí v plazmově nanášených vrstvách 1998/1999 diplomová práce MVFT RNDr. Jan Kroupa, CSc. skrytý 02.10.1998 02.10.1998 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Předsoučtová migrace pomocí gaussovských balíků 1999/2000 diplomová práce F RNDr. Luděk Klimeš, DrSc. skrytý 11.11.1999 11.02.2000 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Konzistentní rekonstrukce scény z velkého množství snímků Ing. Tomáš Pajdla - KSI 1999/2000 diplomová práce I   skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Výzkum sluneční supergranulace 2000/2001 projekt F Michal Sobotka skrytý 10.11.2000 01.12.2000 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Statistické modely založené na gaussovských náhodných veličinách a relaci podmíněné nezávislosti 2001/2002 disertační práce M4 Ing. František Matúš, CSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Simulace vybraných problémů železniční přepravy KMLFM - RNDr. E. Kindler, CSc. 1997/1998 diplomová práce I prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler skrytý 14.11.1997 14.11.1997 () MFF
detail Teoretické meze pro hmoty Higgsových částic 2003/2004 disertační práce F9 prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. skrytý 25.11.2003 25.11.2003 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Iterační řešení lineárních systémů 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail "Střední doba splatnosti ve finanční matematice-Diskrétní finanční toky". KPMS, ved.: RNDr. Jitka Zichová, Dr. 1998/1999 bakalářská práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Kombinace relačních a textových databází RNDr. Jan Valenta - externí pracovník 1997/1998 diplomová práce I   skrytý 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail Pertubace kosmologických modelů Vedoucí DP:Prof.RNDr.Jiří Bičák,DrSc.,KTF/11.11.92 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. skrytý 11.11.1992 11.11.1992 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Složitost formálních jazyků v komplexní analytické dynamice KMLaFM, ved.: Doc. RNDr. Petr Kůrka,CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc. skrytý 06.11.1996 06.11.1996 () MFF
detail "Přesné zářivé prostoročasy v Einsteinově teorii" Vedoucí DP: RNDr.J.Podolský,CSc.-KTF/25.6.97 1997/1998 diplomová práce F prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 25.06.1997 25.06.1997 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Vliv gravitačních vln na částice v Einsteinově teorii Vedoucí DP:RNDr.Jiří Podolský,CSc.,KTF/30.11.95 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 30.10.1995 30.10.1995 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Optimalizace obtékaných těles 1998/1999 disertační práce F11 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail TCP/IP suite and FTP protocols under T4 Mgr. Jakub Yaghob - KSI 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. skrytý 22.04.1998 22.04.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Rekonstrukce 3D modelu mnohostěnu z hloubkových map Doc. Ing. Václav Hlaváč, CSc. - FEL ČVUT - externí pracovník 1996/1997 diplomová práce I prof. doc. Ing. Václav Hlaváč, CSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail "Model investičních výnosů penzijního fondu". KPMS, ved.: Prof. RNDr. Petr Mandl,DrSc. 1996/1997 diplomová práce BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. skrytý 01.03.1996 01.03.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Dynamika fotoexcitovaných nosičů náboje v polovodičových nanostrukturách." 1995/1996 diplomová práce F prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. skrytý 09.11.1994 09.11.1994 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Analytické modely výnosových křivek 1996/1997 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail "Oceňování investic a kalkulace pojistného" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diplomová práce MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Software pro řešení soustav lineárních rovnic" KNM, ved: RNDr. Petr Mayer 1997/1998 diplomová práce BM doc. RNDr. Petr Mayer, Dr. skrytý 18.03.1996 18.03.1996 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Studium kinetiky reakcí molekulárních iontů" Vedoucí DP:Doc.RNDr.Juraj Glosík,CSc.,KEVF/21.10.94 1995/1996 diplomová práce F prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 21.10.1994 21.10.1994 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Wavelety v numerické matematice". KNM, ved.: Doc.RNDr. Karel Najzar,CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 15.11.1996 15.11.1996 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Algoritmy na kreslení grafů Doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc. 1998/1999 diplomová práce I   skrytý 12.10.1998 15.02.1999 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail "Lokální polynomické vyrovnávání" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Integrace funkcionálního a objektově orientovaného program. RNDr. Jan Hric - KTI 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Jan Hric skrytý 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail Automatické generování heuristik KSI - Doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. 1997/1998 diplomová práce I Doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Automatická lexikální disambiguace českých textů UFAL - RNDr. Jan Hajič, Dr. 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Two Level morphology of Esperanto RNDr. Jan Hajič, Dr. - UFAL 1997/1998 diplomová práce I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail "Aplikace vět Krejn-Milmanova typu" KMA, ved.: Prof.RNDr. Jaroslav Lukeš,DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc. skrytý 01.01.1997 01.01.1997 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Kolmé rovnoběžné promítání - výukový program vedoucí DP-dr.J. KAŠPAR-KDM-1995 1997/1998 diplomová práce UMD RNDr. Jan Kašpar, CSc. skrytý 11.11.1995 11.11.1995 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Blackův-Scholesův model:Zobecnění a alternativní metody". KPMS, ved.: Prof. RNDr. Jitka Dupačová,DrSc. 1995/1996 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Numerická studie dávkově definovaných penzijních fondů" KPMS, ved.: Mgr. L. Mazurová, Dr. 1997/1998 diplomová práce BM RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. skrytý 06.03.1998 06.03.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Trh obligací 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Použití objektových metodologií v systémech řízení v reálném čase KSI - RNDr.Jan Pavelka, CSc. 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Jan Pavelka, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Softwarové systémy schopné autonomního vývoje 1998/1999 disertační práce I2 prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Změny vertikálního profilu 03 v důsledku velkých sopečných erupcí a jejich vliv na klima" Vedoucí DP:RNDr.Tomáš Halenka,CSc.,KMOP/11.4.96 1996/1997 diplomová práce F doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. skrytý 11.04.1996 11.04.1996 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Metodika FTIR spektroskopie - RNDr.M.Trchová,CSc.-KFPY 1995/1996 diplomová práce UMF   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Generátor XML-reportů z relační databáze 2001/2002 diplomová práce I RNDr. David Bednárek, Ph.D. skrytý 01.10.2001 12.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Filtrace seismických signálů-redukce šumu na seismogramech" RNDr.J.Janský,Csc.-KG/20.3.98 1997/1998 diplomová práce F RNDr. Jaromír Janský, CSc. skrytý 20.03.1998 20.03.1998 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail "Analýza dat z experimentu CELESTE" změna tématu povolena 12.2.99 1997/1998 diplomová práce F prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc. skrytý 17.04.1998 17.04.1998 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Jednoduché pokusy s plastovými láhvemi vedoucí DP-prof.E. SVOBODA-KDF-1995 1995/1996 diplomová práce UMF2 doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc. skrytý 06.11.1995 06.11.1995 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Seznamové automaty, robustní analýza a zotavení z chyb 2000/2001 diplomová práce I Martin Plátek, CSc. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Zářivé prostoročasy Robinsonova-Trautmanova typu Vedoucí DP:RNDr.Jiří Podolský,CSc.,KTF/30.10.95 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 30.10.1995 30.10.1995 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Deskriptivní teorie množin a významné podmnožiny Banachových prostorů 1998/1999 disertační práce M3 doc. RNDr. Petr Holický, CSc. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Zabezpečení informačního systému firmy střední velikosti 1998/1999 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 12.10.1998 19.02.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Moderní teorie portfolia KPMS, ved.: Doc. RNDr. J. Hurt,CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 01.03.1996 01.03.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Imlementation of Protocol Inheritance Doc. Ing. František Plášil, CSc. - KSI 1997/1998 diplomová práce I prof. Ing. František Plášil, DrSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Počítačové zpracování korejského písma vedoucí DP-prof.P. SGALL-ÚFAL-1994 1995/1996 diplomová práce UMI   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 () MFF
detail "EPR studium rotační pohyblivosti modelů biologicky významných molekul nesoucích spinové značky v roztocích" Vedoucí DP:RNDr.Jan Pilař,CSc.,ext./3.3.95/ÚMCH AV ČR 1995/1996 diplomová práce F   skrytý 03.03.1995 03.03.1995 () MFF
detail "Vývoj kvantitativní povrchové analýzy metodou spektroskopie prahových potenciálů" RNDr.J.Pavluch, CSc. - KEVF/17.10.97 1997/1998 diplomová práce F doc. RNDr. Jiří Pavluch, CSc. skrytý 17.10.1997 17.10.1997 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Problematika vah ve výběrových šetřeních". ext., ved.RNDr. P. Charamza,CSc.- AISA-MEDIAN 1996/1997 diplomová práce MAT RNDr. Pavel Charamza, CSc. skrytý 10.11.1995 10.11.1995 () MFF
detail Projektová výuka ve fyzice na základní škole 2001/2002 disertační práce F12 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Studium relaxačních a transportních vlastností biologických makromolekul a systémů Vedoucí DP:RNDr.Josef Laudát,CSc.,FÚUK/11.11.94 1995/1996 diplomová práce F   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Informační systémy pro řízení podniků Prof. RNDr. jaroslav král, DrSc. - KSI 1997/1998 diplomová práce I   skrytý 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Studium struktury heteroepitaxních systémů kov-oxid metodou RHEED: Pd, Rh, Nb/Al203 1998/1999 disertační práce F5 doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Editor grafů - KSI - dr. Hajič 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Vyšetřování množin bodů analyticky vedoucí DP-doc.E. CALDA-KDM-1996 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Emil Calda, CSc. skrytý 26.11.1996 26.11.1996 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
Výsledky 1-100 z 18134 1 2 3 4 5 ... 182 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK