Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium elektronových vlastností sloučenin ceru pomocí tepelné kapacity. 2007/2008 diplomová práce FKSM prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.   25.09.2006 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Směry příchodu kosmického záření 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Dr. Dalibor Nosek   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Model vzniku deformační mikrostruktury v krystalických mater 2006/2007 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.   13.10.2006 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Transity exoplanet 2007/2008 bakalářská práce FA doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.   03.10.2007 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Simulace selektivní párové fotoluminiscence v polovodičích 2017/2018 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   29.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vyjádření kořenů řešitelných polynomů 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.   27.08.2018 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Studium kapalně-krystalických materiálů 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Interakce hrotu STM s atomy na povrchu křemíku 2014/2015 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   20.09.2012 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Projektivní rovina řádu 10 2008/2009 diplomová práce prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.   21.09.2007 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Infračervené, optické a roentgenovské protějšky HI obálek v Mléčné dráze 2006/2007 diplomová práce prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.   21.06.2007 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Cup souciny a jejich aplikace v geometrii 2016/2017 diplomová práce MSTR doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.   25.04.2007 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Počítačové modelování průchodu záření gama látkou a detekce 2018/2019 projekt F, FAF, FMU2ZV, FOF Ing. Vít Vorobel, Ph.D.   01.12.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Počítačové modelování průchodu záření beta látkou a detekce 2018/2019 projekt F, FAF, FMU2ZV, FOF Ing. Vít Vorobel, Ph.D.   01.12.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2016/2017 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   08.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail WC Kompas 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.   19.11.2015 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Laser pulse response on silicon detectors 2018/2019 bakalářská práce FAF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   09.11.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Měření luminiscence singletního kyslíku pomocí lavinové diody 2009/2010 projekt F doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   02.10.2009 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium krystalové struktury za nízkých/ vysokých teplot vysokých teplot metodou práškové rtg.difrakce 2006/2007 bakalářská práce doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.   17.05.2006 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Matematicka analyza a pocitacove simulace pro model nestlacitelne tekutiny s materialovymi koeficienty zavislymi na koncentraci 2006/2007 diplomová práce prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.   10.11.2006 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Zachovávání měřitelnosti různými typy zobrazení 2006/2007 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Holický, CSc.   25.10.2006 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Kolaps v interaktivních hydrogelech 2007/2008 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Meteorický roj Lyrid 2007/2008 bakalářská práce RNDr. Pavel Koten, Ph.D.   11.09.2007 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Konstrukce Kelvinovy sondy pro měření výstupní práce elektronů v polovodičích 2018/2019 projekt doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.   02.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Detektor pro studium dvojného beta-rozpadu 2008/2009 bakalářská práce F10 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.   01.10.2005 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium vzniku polymerní sítě 2007/2008 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nedávné detekce YORP efektu a jejich další výhledy 2008/2009 bakalářská práce prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.   04.09.2008 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Zakladni pocetni metody variacniho poctu 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Robert Černý, Ph.D.   24.02.2009 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Zakladni pocetni metody variacniho poctu 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Robert Černý, Ph.D.   14.05.2015 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Tenké epitaxní vrstvy oxidu cínu pro modelové studie 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   05.06.2015 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Reliable and efficient light transport simulation 2010/2011 disertační práce doc. Alexander Wilkie, Dr.   28.04.2011 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Doporučovací systémy pro řídká data 2018/2019 diplomová práce I, ISDI, ISS Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.   12.07.2016 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   02.09.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Pojmy dimense ve fraktální geometrii 2018/2019 bakalářská práce MOM RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D.   09.10.2016 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Elementární matematické modely v biologii 2018/2019 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   07.05.2009 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium difuze magnetických iontů v polovodičích pomocí rtg difrakce a spektroskopie 2012/2013 disertační práce 4F13 prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   23.03.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vizualizace řešení problémů více-kriteriální optimalizace 2009/2010 ročníková práce prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.   31.03.2009 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Biomechanika extrémního dynamického zatížení (s ohledem na potřeby výuku na specializovaných školách) 2008/2009 disertační práce doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.   09.03.2009 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Hledání optimální cesty s ohledem na aktuální dopravní situaci 2008/2009 bakalářská práce IP Mgr. Robert Babilon   13.11.2008 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Nízkoteplotní plazmová tryska pro depozice tenkých vrstev 2018/2019 diplomová práce FKSM Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   16.09.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Kryptografické téma podle domluvy 2012/2013 diplomová práce MMIB doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.   05.11.2008 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Interface diabatických procesů s pohybovými rovnicemi v numerickém předpovědním modelu počasí ALADIN 2009/2010 diplomová práce FMK RNDr. Radmila Brožková, CSc.   04.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Lineární integrální rovnice konvolučního typu 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.   25.04.2016 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Uspořádané molekulární vrstvy pro molekulární elektroniku a fotovoltaiku 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   14.06.2016 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Ternární rekombinace iontů s elektrony v nízkoteplotním plazmatu 2008/2009 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Experimentální studium hranice přechodové oblasti proudění plynu do vakua na multiclonách 2008/2009 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Gronych, CSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vizualizace kosmického záření v kalorimetru SpaCal 2008/2009 bakalářská práce RNDr. Jaroslav Zálešák, Ph.D.   03.10.2008 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Monte Carlo simulace růstu ultratenkých vrstev silicidu pro spintronické aplikace 2008/2009 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Jak souvisí atmosférické aerosoly s meteorologickými veličinami a plynnými polutanty? 2008/2009 bakalářská práce Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc.   01.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vztahu mezi X (EUV) a mikrovlným zářením ze Slunce 2018/2019 diplomová práce FMK, FMPMF RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.   07.04.2016 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Studium rekrystalizace a mikrotvrdosti aluminidu železa s príměsí titanu. 2008/2009 bakalářská práce doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.   02.10.2008 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Výpočet parametrů slunečního větru z experimentálních dat 2008/2009 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Použití infračervené laserové absorpční spektroskopie pro měření koncentrace iontů v plazmatu 2008/2009 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích 2013/2014 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium tepelných deformací v kovových kompozitech se safilovými vlákny 2008/2009 bakalářská práce FOF Mgr. Alexandra Rudajevová, CSc.   18.06.2008 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Ochranná role karotenoidů ve fotosyntéze 2008/2009 bakalářská práce F doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   09.09.2008 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vlastnosti heterogenních nanokompozitních materiálů 2008/2009 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Měření dynamicky molekul na ELI-Beamlines – Využití Terawatových laserů v biologii 2018/2019 disertační práce 4F4 Mgr. Miroslav Kloz   08.04.2016 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Exponenciála v reálném a komplexním oboru 2008/2009 bakalářská práce doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.   28.04.2008 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Toky a cykly v grafech 2010/2011 bakalářská práce doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.   30.09.2010 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail matematická analýza na stromech 2008/2009 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   05.05.2008 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium procesů v progresivních materiálech modifikovaných iontovými svazky 2007/2008 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.   01.04.2008 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium vlivu energetických iontů na různé typy polymerů 2008/2009 bakalářská práce F doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.   31.03.2008 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Téma z funkcionální analýzy 2007/2008 disertační práce doc. RNDr. Petr Hájek, Ph.D., DrSc.   31.01.2008 Ne Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Velké urychlovače částic 2010/2011 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   05.10.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce1-xLaxPd2Al2 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Petr Doležal   19.05.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Velké urychlovače částic 2010/2011 bakalářská práce FMU2ZV doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   05.10.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Časová variabilita výstupů klimatologických modelů 2007/2008 diplomová práce RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   05.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vývoj nových kvantově-chemických metod vhodných pro výpočty molekul se silně korelovanými elektrony 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.   08.04.2016 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Analýza měrného tepla intermetalických sloučenin v nízkoteplotním oboru 2008/2009 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   09.10.2008 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Aspekty vícerozměrné gravitace 2007/2008 diplomová práce FTF Marcello Ortaggio   01.11.2007 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Možnost záměny jednoduchých a dvojitých gravitačních mikročoček s přechodem kaustiky 2007/2008 bakalářská práce FOF Mgr. David Heyrovský, Ph.D.   05.10.2007 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Integrace Sociálních sítí 2007/2008 diplomová práce Mgr. Jaroslav Tykal   09.11.2007 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail GPS RO profily a cirkulace střední atmosféry ve výškách 20-35 km 2018/2019 projekt doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Studium malonukleových systémů pomocí n-d rozptylu 2005/2006 diplomová práce F10 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   01.10.2005 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Hyperbolická geometrie, její diferenciálně geometrický popis 2005/2006 bakalářská práce Jarolím Bureš   01.10.2005 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Návrhové vzory ve funkcionálních jazycích 2006/2007 diplomová práce RNDr. Jan Hric   01.10.2006 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Pády, nálezy, sbírky a analýzy meteoritů v českých zemích 2005/2006 diplomová práce doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.   01.10.2005 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Délky období s charakteristickými teplotami vzduchu 2007/2008 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.   03.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Studium struktury a dynamiky proteinů viru M-PMV 2007/2008 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.   01.10.2007 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Metody scitani Fourierovych rad 2007/2008 bakalářská práce doc. RNDr. Robert Černý, Ph.D.   01.06.2006 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Výměnné interakce v kovových systémech - vybrané aspekty 2005/2006 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Separabilita testovacích polí na prostoročasu C-metriky 2018/2019 diplomová práce FTF Mgr. David Kofroň, Ph.D.   09.10.2015 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Porovnání kinetiky fázových transformací u válcovaných slitin 2006/2007 diplomová práce prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.   24.05.2006 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Synopticko-dynamické podmínky vzniku epizod letního fotochemického smogu 2005/2006 diplomová práce doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Identifikace meteorických rojů 2006/2007 bakalářská práce RNDr. Pavel Koten, Ph.D.   03.01.2007 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Silně nerovnovážný elektronový transport kvantovou tečkou 2006/2007 diplomová práce FTF prof. Bedřich Velický, CSc.   06.10.2006 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Diferenciální rovnice,specifikace dle dohody, celkem 3 2006/2007 bakalářská práce doc. RNDr. Jaroslav Milota, CSc.   12.10.2006 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Proč a jak řešit neřešitelné soustavy lineárních rovnic 2005/2006 bakalářská práce doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Dynamické datové struktury Mgr. Vladan Majerech, Dr. - KTI 1999/2000 diplomová práce I Mgr. Vladan Majerech, Dr.   11.10.1999 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail O rovnici div u=f 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.   25.05.2011 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Model strukturalizace fyzikálního systému 2002/2003 diplomová práce prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.   01.10.2002 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail 3-D modely hvězd slunečního typu 2007/2008 diplomová práce doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.   19.09.2007 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Víceúrovňové strukturní modely 2017/2018 diplomová práce MFAPM, MFAPMA, MPMSE, MPMSEA doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.   17.09.2015 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Quantum-jump approach to open quantum systems 2016/2017 projekt FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   09.11.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Webserver pro predikci a vizualizaci aktivních míst proteinových struktur 2017/2018 bakalářská práce RNDr. David Hoksza, Ph.D.   21.08.2015 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Pulsní metodiky měření relaxačních procesů jaderné magnetické rezonance v magnetických oxidech 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.   25.04.2016 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Kanonické báze pro řešení diferenciálních rovnic invariantních vůči sl(2) 2018/2019 bakalářská práce     02.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Elektronové vlastnosti sloučenin Ce(Pd,Ni)5Al2 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.   22.09.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Zajímavosti z teorie determinantů 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.   05.05.2011 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Generation of Synthetic RDF Documents 2011/2012 diplomová práce RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.   03.11.2011 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
Výsledky 1-100 z 17929 1 2 3 4 5 ... 180 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK