Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail (DP) - Rozšíření Krylova prostoru při metodě GMRES 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 16.08.2001 30.08.2001 () MFF
detail Some examples from the Calculus of Variations-dis.pr. 2002/2003 rigorózní práce   skrytý 11.03.2003 29.05.2003 () MFF
detail Kvantové korelace a kvantová kryptografie 2003/2004 rigorózní práce   skrytý 16.01.2004 12.02.2004 () MFF
detail "Diferencování na okruzích". KA, ved. doc.RNDr. Jan Trlifaj,CSc. 1995/1996 1995/1996 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. skrytý 09.11.1995 09.11.1995 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail "Speciální objekty a třídy v kategoriích topologicko-lineár- ního typu" KMA, ved.:Doc. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. 1997/1998 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. skrytý 04.11.1996 04.11.1996 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail "Kategorie topologických grup" KMA, ved.: Doc. RNDr. Miroslav Hušek,DrSc. 1997/1998 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. skrytý 04.11.1996 04.11.1996 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Parketovatelnost pomocí polymin 1997/1998 1998/1999 diplomová práce UMF Milan Kočandrle skrytý 16.10.1997 16.10.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Omezující podmínky v grafických uživatelských rozhraních vedoucí DP - Mgr. Roman Barták, Dr.- KTI 1996/1997 1998/1999 diplomová práce UMI prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. skrytý 11.11.1998 28.04.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail "Splácení hypotéky úvěrem ze stavebního spoření" 1997/1998 1998/1999 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.10.1997 01.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail (DP)-Řešení úloh pomocí iterovaného prohledávání do hloubky. opon.: Doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. 1999/2000 1999/2000 rigorózní práce I Doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. skrytý 24.02.2000 24.02.2000 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail (CSc.)-Internal Representation in BP-networks. 1999/2000 1999/2000 rigorózní práce I   skrytý 10.03.2000 18.03.2000 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail (DP)-Paralelní simulace neuronových sítí. RNDr. František Mráz - KSVI 1999/2000 1999/2000 rigorózní práce I RNDr. František Mráz, CSc. skrytý 08.02.2000 08.02.2000 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Destabilization for quasivariational inequalities of reaction-diffusion type. 1999/2000 1999/2000 rigorózní práce MAT   skrytý 22.12.1999 22.03.2000 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Rizikové životní pojištění k hypot. úvěru.Běžné pojistné. 1999/2000 1999/2000 bakalářská práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 06.03.2000 06.03.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Porovnání spotřebitelských úvěrů. 1999/2000 1999/2000 bakalářská práce MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 06.03.2000 06.03.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Finanční instrumenty v pojišťovnictví ext.: ved. DP: Mgr. Jan Šrámek 1999/2000 1999/2000 bakalářská práce MAT Mgr. Jan Šrámek skrytý 06.03.2000 06.03.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Rizikové pojištění k úvěru s jednorázovým pojistným. 1999/2000 1999/2000 bakalářská práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 06.03.2000 06.03.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studie finančních toků investičního životního pojištění - snížení počátečních nákladů úpravou finanční zátěže. 1999/2000 1999/2000 bakalářská práce MAT RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. skrytý 06.03.2000 06.03.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail (DP)-Automatická extrakce překladu odborné terminoglogie 1999/2000 1999/2000 rigorózní práce I   skrytý 15.06.2000 15.06.2000 () MFF
detail (DP)-Programové vybavení pro dotazování nad syntaktickými strukturami vět přirozeného jazyka v prostředí WWW 1999/2000 1999/2000 rigorózní práce I   skrytý 13.06.2000 13.06.2000 () MFF
detail (DP)-Studium rezonančních procesů při záchytu elektronu na molekulách 2000/2001 rigorózní práce   skrytý 20.09.2000 20.09.2000 () MFF
detail Implementační struktury pro (bi)temporální databáze 1999/2000 diplomová práce I RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. skrytý 12.10.1998 15.02.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Arbitráž při burzovních obchodech(DP) 2002/2003 rigorózní práce   skrytý 19.09.2000 19.09.2000 () MFF
detail (DP)-Statistika fotoelektronů: srovnání stochastického a kvantového popisu speciálních typů optických polí. 1999/2000 rigorózní práce F   skrytý 17.07.2000 30.10.2000 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Mechanické vlastnosti perspektivních materiálů 1995/1996 disertační práce F12 prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc. skrytý 01.10.1995 01.10.1995 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail "Rozšiřování topologických prostorů" KMA, ved.: prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. 1998/1999 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. skrytý 12.10.1998 10.11.1998 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail (DP)-Sada komunikačních prostředků pro počítače PSION 1999/2000 2000/2001 rigorózní práce I   skrytý 09.08.2000 09.08.2000 () MFF
detail (DP)-Paralelní algoritmy počítačové grafiky 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce I   skrytý 14.06.2000 14.06.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail (DP)-Počítačová podpora výuky speciální teorie relativity 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce F   skrytý 04.09.2000 04.09.2000 () MFF
detail (DP)-Příspěvek k teorii atomárních srážek 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce F   skrytý 20.11.2000 20.11.2000 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Studium procesů zpevnění a odpevnění ve slitinách hořčíku 1999/2000 2000/2001 rigorózní práce F   skrytý 08.08.2000 08.08.2000 () MFF
detail (DP)-Aposteriorní odhady chyby při řešení parabolické rovnice metodou přímek. 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce   skrytý 11.09.2000 11.09.2000 () MFF
detail (DP)-Dislokační mechanismus cyklické plasticity materiálů 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce F   skrytý 13.10.2000 13.10.2000 () MFF
detail (DP)-Některé úlohy matematické teorie proudění kapalin a plynu. 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce F   skrytý 30.10.2000 30.10.2000 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail (DP)-Život a dílo Karla Petra 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 05.10.2000 05.10.2000 () MFF
detail (DP)-Sférické polární orbity v stacionárních axiálně symetrických prostoročasech 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce F   skrytý 04.12.2000 04.12.2000 () MFF
detail (DP)-Normy uniformně konvexní v každém směru 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 30.10.2000 30.10.2000 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail (DP)-Algoritmy pro řešení stlačitelného proudění 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 21.12.2000 21.12.2000 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail (DP)-Numerické metody výpočtu minimální plochy 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 21.12.2000 21.12.2000 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Počítačem podporované experimenty se systémem ISES-WIN 1998/1999 2000/2001 diplomová práce UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. skrytý 12.10.1998 04.02.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Využití galvanomagnetických transportních jevů k charakterizaci polovodičů 1997/1998 2000/2001 disertační práce F12 prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Thin self-gravitating static disc around a Schwarzschild black hole 1997/1998 2000/2001 disertační práce F1 doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail DP-Efekty jaderné struktury v reakcích 232 Th(p,t)230Th 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce F   skrytý 23.03.2001 23.03.2001 () MFF
detail (DP)-Asymptotické chování řešení zobecněných 2D Navier-Stokesových rovnic 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 12.04.2001 12.04.2001 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Algoritmy splňování omezujících podmínek 1999/2000 2000/2001 diplomová práce I prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Stavební spoření v bytových družstvech 2000/2001 2000/2001 bakalářská práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 23.03.2001 23.03.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Rozmisťovací úlohy v kombinatorice SŠ 1999/2000 2000/2001 diplomová práce UMF doc. RNDr. Emil Calda, CSc. skrytý 13.09.1999 13.09.1999 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail (DP) Využití pozitronové anihilační spektroskopie ke studiu volných objemů v makromol. systémech 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce F   skrytý 04.06.2001 04.06.2001 () MFF
detail Durace jako míra rizika trhu obligací 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 26.03.2001 26.03.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "L1-kritérium ve finančních modelech" 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 27.02.2001 27.02.2001 () MFF
detail Investiční životní pojištění 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 25.01.2001 25.01.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail (DP)-Athelas: Systém pro tvorbu testů 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 15.06.2001 15.06.2001 () MFF
detail Vliv velikosti výpočetní oblasti pro úlohy s neomezenou hranicí 2000/2001 2000/2001 bakalářská práce MAT prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 01.11.2000 01.11.2000 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Aplikace některých testů změny rozdělení". KPMS, ved.: Doc. RNDr. Marie Hušková,CSc. 1996/1997 2000/2001 diplomová práce MAT prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. skrytý 11.10.1995 04.12.1995 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Řízení úvěrového rizika 1999/2000 2000/2001 diplomová práce MAT RNDr. Stanislav Keprta, Ph.D. skrytý 11.10.1999 12.11.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vliv demografických a legislativních změn na hospodaření penzijního fondu 1999/2000 2000/2001 diplomová práce MAT RNDr. Dana Vorlíčková, CSc. skrytý 11.10.1999 12.11.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modely rizikovosti úvěrového portfolia 1999/2000 2000/2001 diplomová práce MAT Mgr. Gabriel Marosi skrytý 11.10.1999 12.11.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Implementace grafických modelů pro finanční analýzu v programu Mathematica 1999/2000 2000/2001 diplomová práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 11.10.1999 12.11.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modely ceny akcie se změnou v lineárním trendu 1998/1999 2000/2001 diplomová práce MAT Michal Koňák skrytý 12.10.1998 13.11.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Ocenění kreditní přirážky eminenta cenných papírů nad bezrizikovou výnosovou křivkou 1999/2000 2000/2001 diplomová práce MAT RNDr. Ing. Leoš Souček skrytý 11.10.1999 12.11.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vývojové prostředí pro implementaci restartovacích automatů 2000/2001 2000/2001 diplomová práce I Martin Plátek, CSc. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Výuka vybraných fyzikálních dovedností na virtuální univerzitě 1999/2000 2000/2001 diplomová práce UMF RNDr. Stanislav Zelenda skrytý 11.10.1999 04.11.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Výuka fyziky v prostředí virtuální univerzity 1999/2000 2000/2001 diplomová práce UMF RNDr. Stanislav Zelenda skrytý 11.10.1999 04.11.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Interaktivní tvorba rozvrhů 1999/2000 2000/2001 diplomová práce I prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Řešení globálních podmínek 1999/2000 2000/2001 diplomová práce I prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Reliabilita přijímací zkoušky z fyziky na MFF UK 2000/2001 2000/2001 diplomová práce UMF2 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. skrytý 20.02.2001 30.03.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Ab initio výpočty interakcí hydratovaných mědnatých iontů 1999/2000 2000/2001 diplomová práce F prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. skrytý 02.05.2000 09.05.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH 1993/1994 2000/2001 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.1993 01.10.1993 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Nové přístupy ve výuce základních pojmů z mechaniky 1993/1994 2000/2001 disertační práce F12 Milan Rojko skrytý 01.10.1993 01.10.1993 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail CCD sky surveys: statistika a klasifikace proměnných objektů 1999/2000 2000/2001 diplomová práce F doc. RNDr. René Hudec, CSc. skrytý 10.11.1999 04.02.2000 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Nabíjení prachových částic 1997/1998 2001/2002 disertační práce F2 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Propriétés d´association d´une nouvelle classe d´oligonuclé- otides modifiés, utilisables en stratégie antisens, avec leur polynucléotide naturel complémentaire 1996/1997 2001/2002 disertační práce F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 01.10.1996 01.10.1996 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail "Vybrané kapitoly z teorie čísel" 2001/2002 2001/2002 rigorózní práce MAT   skrytý 19.10.2001 19.10.2001 () MFF
detail Gravitational pp-waves 1999/2000 2001/2002 disertační práce F1 prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Návrh informačního systému celních služeb 1998/1999 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 12.10.1998 12.02.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Experimentální studium interakce plášťové plumy s pohybující se deskou 1999/2000 2001/2002 diplomová práce F Prof. U. Christensen skrytý 12.11.1999 11.02.2000 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Geometrický homogenizující celulární automat 2000/2001 2001/2002 bakalářská práce I prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Server pro vyhledávání v textových dokumentech 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. skrytý 11.10.0199 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Systém podpory řízení konfigurace 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Analýza STM snímků pořízených elektronovým mikroskopem 2000/2001 2001/2002 diplomová práce I doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. skrytý 13.11.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail SDisk pro Microsoft Windows 2000 2000/2001 2001/2002 diplomová práce I RNDr. Antonín Beneš, Ph.D. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Analýza mluvené řeči 1998/1999 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. skrytý 12.10.1998 20.11.1998 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Klient DIS 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Simulace vzniku tvaru rostlin 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc. skrytý 11.10.1999 10.11.1999 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Vyhledávání informací ve vícejazyčném prostředí Internetu 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Binarization and Partial Evaluation 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Logické programování vyššího řádu 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Midi editor s harmonickou podporou 1998/1999 2001/2002 diplomová práce I RNDr. Antonín Kosík skrytý 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Vyvážené binární vyhledávací stromy 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I RNDr. Alena Koubková, CSc. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Multimediální elektronický záznam o nemocném v kardiologii 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail (a, b)-stromy a jejich implementace Mgr. Michal Žemlička - KSI 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail SOFA Support In C++ Environments 2000/2001 2001/2002 diplomová práce I prof. Ing. Petr Tůma, Dr. skrytý 05.06.2001 05.06.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Adaptivní třídící algoritmy 2000/2001 2001/2002 diplomová práce I RNDr. Alena Koubková, CSc. skrytý 17.10.2000 17.10.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Logické programování vyšších řádů: Převod funkcionálů z funkcionálního do deklarativního prostředí 1998/1999 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. skrytý 12.10.1999 16.02.2000 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Určení směru pohledu 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I RNDr. Jiří Matas, CSc. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Prostředí pro vývoj virtuálních postav a jejich interakci s uměle inteligentními objekty 2000/2001 2001/2002 bakalářská práce I RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Spektrální a rozptylové vlastnosti laterálně vázaných kvantových vrstev 1999/2000 2001/2002 diplomová práce F prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. skrytý 20.09.2000 20.09.2000 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Neparametrické metody ekonometrie 2000/2001 2001/2002 diplomová práce MAT doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "VaR" a další míry rizika 1998/1999 2001/2002 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. skrytý 12.10.1998 13.11.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Detekce proměnných objektů v archivu 65cm dalekohledu 2000/2001 2001/2002 diplomová práce F doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 10.11.2000 10.11.2000 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
Výsledky 1-100 z 17678 1 2 3 4 5 ... 177 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK