Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : SIMS_UKONCENI_STUDIA
Skupina : Sdružené informace matrik studentů
Uživatelský název : Ukončení studia
Popis : Číselník kódů ukončení studia
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
20 úspěšné ukončení krátkodobého studijního pobytu cizince 11     Platný zobrazit
10 převedením na jiný studijní program nebo jinou vysokou školu/fakultu na základě zákona 10     Platný zobrazit
9 přestupem na jiný studijní program nebo jinou vysokou školu/fakultu 9     Platný zobrazit
8 úmrtím 8     Platný zobrazit
7 vyloučením ze studia podle par. 67 7     Platný zobrazit
6 vyloučením ze studia podle par. 65, odst.1, písm. c) 6     Platný zobrazit
5 zánikem akreditace studijního programu (par. 56, odst.1, písm. d) 5     Platný zobrazit
4 odnětím akreditace studijního programu (par. 56, odst.1, písm. c) 4     Platný zobrazit
3 nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu(par. 56, odst.1, písm. b) 3     Platný zobrazit
2 zanechání studia (par. 56, odst. 1, písm. a) 2     Platný zobrazit
1 úspěšné vykonání státní zkoušky (par. 55) 1     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 11 z 11.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto