Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : SIMS_UKONCENI_STUDIA
Skupina : Sdružené informace matrik studentů
Uživatelský název : Ukončení studia
Popis : Číselník kódů ukončení studia
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
1 úspěšné vykonání státní zkoušky (par. 55) 1     Platný zobrazit
2 zanechání studia (par. 56, odst. 1, písm. a) 2     Platný zobrazit
3 nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu(par. 56, odst.1, písm. b) 3     Platný zobrazit
4 odnětím akreditace studijního programu (par. 56, odst.1, písm. c) 4     Platný zobrazit
5 zánikem akreditace studijního programu (par. 56, odst.1, písm. d) 5     Platný zobrazit
6 vyloučením ze studia podle par. 65, odst.1, písm. c) 6     Platný zobrazit
7 vyloučením ze studia podle par. 67 7     Platný zobrazit
8 úmrtím 8     Platný zobrazit
9 přestupem na jiný studijní program nebo jinou vysokou školu/fakultu 9     Platný zobrazit
10 převedením na jiný studijní program nebo jinou vysokou školu/fakultu na základě zákona 10     Platný zobrazit
20 úspěšné ukončení krátkodobého studijního pobytu cizince 11     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 11 z 11.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto