Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : SIMS_FINANCOVANI
Skupina : Sdružené informace matrik studentů
Uživatelský název : Financování studia
Popis : Číselník kódů financování studia
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
1 studium ve standardní době studia 1     Platný zobrazit
2 studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátci) 2     Platný zobrazit
3 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více než jeden rok (par. 58, odst. 3) 3     Platný zobrazit
4 student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (par. 58, odst. 4) 4     Platný zobrazit
5 student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (par. 58, odst. 4) 5     Platný zobrazit
6 studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (par. 58, odst. 5) 6     Platný zobrazit
7 studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS 7     Platný zobrazit
8 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok 8     Platný zobrazit
9 student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich 9     Platný zobrazit
10 školné na soukromých vysokých školách 10     Platný zobrazit
11 student(ka)-cizinec(ka) studuje na krátkodobém studijním pobytu na české VŠ 11     Platný zobrazit
12 student(ka) si doplňuje odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka 12     Platný zobrazit
13 student(ka) ve studijním programu Speciální pedagogika nebo Učitelství pro základní školy, mimořádné přijímací řízení 2015/16 na veřejné VŠ 13     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 13 z 13.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto