AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (1.LF)
   Přihlásit přes CAS
Statistické hodnocení ústavů (2021/2022, Oba semestry)
id Otázka
506 Hodnocení učitele (1 - nejlepší, 4 - nejhorší):
610 Hodnocení teoretické výuky předmětu (1 - nejlepší, 4 - nejhorší)
611 Hodnocení praktické výuky předmětu (1 - nejlepší, 4 - nejhorší)
Ústav506610611 počet odpovědí
Anatomický ústav 1. LF UK1,37 (769)1,4 (540)1,31 (535) 1844
Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN1,67 (15)1,42 (12)1,17* (12) 39
BIOCEV, 1. LF UK1* (9)1,4 (5)1,2* (5) 19
Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK1* (9)   9
Centrum výpočetní techniky1* (9)   9
Děkanát1* (3)1* (1)1* (1) 5
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN1,48 (108)1,91 (54)2,05* (55) 217
externí pracoviště1* (1)   1
Fakultní nemocnice Bulovka1,11 (9)   9
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN1,41 (175)1,58 (109)1,82 (104) 388
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN1,57 (7)2,2* (5)2,2* (5) 17
Fyziologický ústav 1. LF UK1,44 (413)1,31 (189)1,46 (185) 787
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN1,2 (20)1,55 (11)1,7 (10) 41
Gynekologická-porodnická klinika 1. LF UK a FNB1* (7)1* (5)1* (5) 17
Chirurgická klinika 1. LF UK a FNB1,13 (15)2,75* (28)2,63* (27) 70
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN2,07* (27)2,56* (32)2,78* (32) 91
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN1,9* (107)2,26* (68)2,15* (68) 243
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN1,71 (21)2 (22)2 (22) 65
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN2,42* (12)2,2* (10)2,4* (10) 32
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol2* (31)2,06* (18)2,11* (18) 67
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN1,85* (20)1,78 (27)1,85 (26) 73
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN1,2 (46)1,42 (33)1,35 (34) 113
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol1,24 (33)1,75 (24)1,83 (23) 80
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN1,29 (100)1,45 (74)1,41 (74) 248
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN1,1 (10)1,43 (7)1,14* (7) 24
IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN1,66 (99)1,71 (49)1,55 (49) 197
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN1,55 (112)1,59 (104)1,6 (103) 319
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN1,27 (11)1,31 (13)1,15* (13) 37
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN1,23 (40)1,26 (27)1,19* (27) 94
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN1,2 (61)1,85 (26)1,96 (26) 113
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB1,17 (47)1,43 (30)1,63 (30) 107
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN1,24 (59)1,35 (48)1,69 (45) 152
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN1,84* (25)2,07* (15)1,73 (15) 55
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN1,06* (16)1,47 (15)1,33 (15) 46
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol1,18 (71)1,33 (36)1,47 (36) 143
Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze1,26 (65)1,35 (57)1,32 (56) 178
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN1,71 (129)1,48 (46)1,63 (46) 221
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FNB2,55* (11)2,56* (18)2,28* (18) 47
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN1,37 (59)1,68 (28)1,79 (28) 115
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN1,43 (86)1,78 (64)1,63 (63) 213
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol 1,4 (5)1,6 (5) 10
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN1,19 (16)1,13* (15)1,67 (15) 46
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN1,23 (78)1,33 (21)1,3 (20) 119
nezařazení_neaktivní1,51 (97)   97
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN1,25 (8)1,67 (9)1,33 (9) 26
Oční klinika 1. LF UK a VFN1,17 (76)1,35 (23)1,36 (22) 121
Onkologická klinika 1. LF UK a FTN1* (1)1,25 (4)1,5 (4) 9
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN1,46 (13)1,75 (12)2,27* (11) 36
Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN 1,67 (3)1,67 (3) 6
Ortopedická klinika 1. LF UK a FNB2,26* (46)2,41* (17)3,06* (17) 80
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN1,19 (16)1,67 (12)1,67 (12) 40
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN1,33 (30)1,88 (33)1,79 (33) 96
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN1,17 (36)1,52 (33)1,48 (31) 100
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN1,08 (72)1,16* (43)1,33 (43) 158
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav1,05* (19)1,4 (10)1,1* (10) 39
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN1,83* (554)2,16* (164)2,07* (159) 877
Urologická klinika 1. LF UK a VFN1,43 (79)1,42 (43)1,47 (43) 165
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK1,32 (322)1,55 (231)1,44 (234) 787
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK1,56 (157)1,52 (46)1,61 (44) 247
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN1,42 (383)1,69 (236)1,75 (232) 851
Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN v Praze 1,4 (5)1,4 (5) 10
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK1,45 (304)1,5 (280)1,53 (274) 858
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK1,52 (233)1,78 (126)1,72 (127) 486
Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK1,74 (241)2,15* (181)2,36* (174) 596
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN1,41 (32)1,56 (16)1,93 (15) 63
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN1,26 (385)1,65 (240)1,56 (232) 857
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT 4* (1)4* (1) 2
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze 2,3* (10)2,4* (10) 20
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN1,34 (331)1,6 (163)1,59 (153) 647
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN1,15 (55)1,44 (27)1,41 (27) 109
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK1,48 (222)1,77 (74)2,24* (74) 370
Ústav patologie 1. LF UK a VFN1,4 (228)1,4 (115)1,64 (112) 455
Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FNB1* (1)2 (3)3* (3) 7
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN1,48 (52)1,54 (39)1,44 (39) 130
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK1,12 (347)1,15* (170)1,16* (178) 695
Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN1,08 (59)1,12* (59)1,25 (57) 175
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK1,41 (138)1,68 (157)1,61 (156) 451
Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN1,63 (19)2,2* (10)1,8 (10) 39
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK1,2 (55)1,2* (30)1,19* (26) 111
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK1,24 (42)1,5 (32)1,41 (32) 106
2. lékařská fakulta UK1* (2)   2
legenda
  • počet odpovědí = součet odpovědí odevzdaných při hodnocení všech předmětů vyučovaných na daném pracovišti
  • * = průměr je o 25 % lepší než je fakultní průměr
  • * = průměr je o 25 % horší než je fakultní průměr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK