Filtr:
Rok:
Dostupné výsledky anket
Oba semestry
detail1.LFStatistické hodnocení fakulty
detail1.LFStatistické hodnocení ústavů
detail1.LFStatistické hodnocení předmětů
detail1.LFZpráva o hodnocení výuky
detail2.LFČíselné hodnocení výuky
detail2.LFPřipomínky k výuce
detail2.LFPřipomínky k obecným tématům
detail2.LFČíselné hodnocení zkoušení
detail2.LFPřipomínky ke zkoušení
detailLFPČíselné hodnocení výuky
detailFaFČíselné hodnocení výuky
Zimní semestr
detailFHSČíselné hodnocení výuky
detailFHSPřipomínky k výuce
detailFHSEvaluace doktorského studia
detailHTFČíselné hodnocení výuky
detailHTFPřipomínky k výuce
detailHTFPřipomínky k obecným tématům
detailFTVSČíselné hodnocení výuky
Letní semestr
detailFHSČíselné hodnocení výuky
detailFHSPřipomínky k výuce
detailFHSEvaluace doktorského studia
detailHTFČíselné hodnocení výuky
detailHTFPřipomínky k výuce
detailHTFPřipomínky k obecným tématům
detailFTVSČíselné hodnocení výuky