AnketaAnketa(verze: 696)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D. [41-KPPP], Primární pedagogika II - CLIL [OK0615628, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2015, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Velice inspirativní seminář.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2016, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Oceňuji velký přesah do naší praxe. Děkuji za inspirativní semináře.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D. [41-KPPP], Aktuální otázky pedagogiky I [O01215101, cvičení]
Veronika Matějová, 10.01.2017, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Vážená paní doktorko,

vaše výuka pro mě byla skutečně obohacující. Odnáším si z ní nejen spoustu inspirace, ale i materiálních podnětů pro svou práci.

Vaši dostupnost mimo výuku nemohu vzhledem k tomu, že jsme ji mimo výuku nepotřebovala, hodnotit.

Velice si cením Vašeho přístupu a toho, že to, co přednášíte, přinášíte z praxe - nejsou to jen teoretické poznatky. Zároveň však oceňuji, že jsou Vaše podněty podloženy i teoreticky. Nemyslím si totiž, že by teorie a praxe měly být od sebe odříznuty.

Jediné, co bych vytkla - ač to píši v době, kdy osobně ještě nemám zápočet, je fakt, že si neověřujete, zda přípravy, které Vám studenti posílají, byly skutečně realizované. Z některých konverzací vím, že některé nebyly! A tak ne všichni studenti udělají náhradní úkol. Myslím si, že efektivní ověření by naplnil úkol připsat průběh realizace (který je obvykle více či méně odlišný od přípravy) a reflexi třídní učitelky v jejíž třídě byla výuka realizována.

Velice děkuji za velice přínosnou výuku, kterou jste nám v průběhu semestru poskytla. Vážím si toho, že mezi vyučujícími akademiky jsou takové osobnosti jako jste vy. Ještě jednou děkuji.

S pozdravem a přáním dalších inspirativních výukových situací


Veronika Matějová, 4. ročník UCIT 1. st. ZŠ
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2017, 5. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Velice přínosný předmět, který poskytuje seznámení s metodou CLIL. Na seminářích jsme s touto metodou aktivně pracovali, plně ji prožívali, což pro nás bylo po studijní i profesní stránce obohacující. Zkušenosti z tohoto předmětu jsou přenosné do praxe i mimo výuku pomocí této metody.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK