AnketaAnketa(verze: 699)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc. [41-KHV], Dějiny hudby I [OB2308156, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2013, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Je to borec!
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. [41-KHV], Dějiny hudby I [OB2308156, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2017, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Výklad látky je srozumitelný, jen možná víc propojit s historickým kontextem. Dobré by bylo též poslat hromadným mailem na začátku roku odkaz na stránky, kde jsou materiály, později též seznam skladeb k poslechu a vypsat před zkouškovým období víc termínů. Domluva opravného termínu byla komplikovaná a někdy i chyběla informovanost.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. [41-KHV], Etnická hudba a etnomuzikologie [OB2308179, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.07.2013, 2. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
úžasné, srozumitelné, přínosné, zábavné, takových učitelů více prosím
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. [41-KHV], Etnická hudba a etnomuzikologie [OB2308179, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.08.2013, 2. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Úžasný předmět i vyučující. Oceňuji zajímavý a poutavý výklad, možnost se velkou mírou aktivně zapojit do činnosti, výběr témat. Největším přínosem jsou poskytnuté materiály využitelné v budoucí praxi na základní škole.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK