AnketaAnketa(verze: 647)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Stanislav Lustig [41-KITTV], Grafika na počítači [OBUZ19V203, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.01.2013, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Kurz grafiky na PC je podán srozumitelnou formou, dotýká se, jak základních, tak i pokročilejších funkcí a zásad, umožňuje práci dle svých možností a představ, a podle mého názoru je velmi přínosný.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. [41-KITTV], Grafika na počítači [OBUZ19V203, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2013, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Fascinovala mě trpělivost a profesionální přístup doktora Štípka ke studentům, postupoval s ohledem na jejich úroveň a znalosti, výuka byla přínosná pro úplné začátečníky i ty trochu již seznámen s prací v grafických programech.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. [41-KITTV], Objektové programování A [OKB1319306, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2016, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Vyučující má velmi dobře promyšlenou návaznost učiva a volí takové příklady, že jsou dobře pochopitelné s aktuálními dostupnými znalostmi studentů.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. [41-KITTV], Objektové programování A [OKB1319306, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2015, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Tento předmět byl pro mne velice přínosný, výuka byla skvěle vysvětlena.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2017, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Předmět je veden velmi názorně. Nicméně si myslím, že v KS je vedený až příliš pomalu. Samozřejmě, že tento styl umožňuje rozvoj více studentům, nicméně mám dojem, že programování, či OOP je základem spousty věcí v IT a osobně bych na něj kladl větší důraz.

Co se mi velmi líbí je velmi dobrá názornost problematiky, která je vysvětlena velmi jasně, až perfektně.

Děkuji za dobrý příklad.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. [41-KITTV], Zpracování a prezentace dat [OKBPV19V30, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.01.2015, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Velice přínosné, získané odkazy a možnosti mě pomohou k další práci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK