• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. [41-KMDM], Teorie množin [ON2310N008, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2013, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Super!
RNDr. Josef Janák, Ph.D. [41-KMDM], Matematická analýza II [OB2310N004, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2015, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Bohužel, cvičení z analýzy probíhají tak, že cvičící počítá na tabuli, sám udělá během hodiny několik chyb, studenti přepisují. Když stihnou, zapíší pár poznámek a "fíglů" k příkladu. Pamatuji cvičení na FJFI, které byly dotovány 2+4hodiny týdně, kdy jsme na jednoduché příklady chodili během cvičení postupně všichni, většinou se na nás dostalo i dvakrát. Na složitější ne, nicméně vyučující i studenti měli během semestru přehled o svých vědomostech a znalostech.
 • Dobrý den,
  děkuji za podnět. Vyučující už u nás nepracuje.

  Naďa Vondrová
  doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. [41-KMDM], Ekonometrie [OB1310107, seminář]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.05.2013, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Bohužel měl tomuto předmětu předcházet předmět Pravděpodobnost a statistika, paní Tůmová byla dosti překvapena, že opravdu nevíme a nikdy jsme neslyšeli termíny jako hustota pravděpodobnosti, odchylka apod.
  doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. [41-KMDM], Diskrétní matematika [OB2310N001, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2014, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Spousta otázek, málo odpovědí - bystré studenty to motivuje k dalšímu poznání a studiu. Osobně mě předmět přišel velmi přínosný především vhledem do jevu pravděpodobnost.
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Úvod do logiky [OBUZ10V001, seminář]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2016, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Jednoduchý a zábavný předmět, který naučí myslet i lidi, u kterých by už nikdo nedoufal...
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Matematická analýza I [OB2310006, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2014, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Moc nechápu, proč se přednáška a cvičení kryje jen zhruba ze 3O% učiva. Větší provázanost by vůbec neškodila. Navíc vzhledem k tomu, že si každý z vyučujících nezávisle na tom druhém vypsal termíny, byl poslední termín zápočtu i zkoušky dost natěsno.
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky [ON2310N002, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2014, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
  Předmět mne velice zaujal a inspiroval k dalšímu poznávání. Svoji strukturou se lišil od ostatních, ale to je pro tento předmět jistě lepší. Je pak už pouze na studentovi, jak hluboce bude propojovat jednotlivá témata probíraná na hodinách, či každé uchopí odděleně. Pan profesor mne vždy zaujme svým příjemným výkladem s "fascinujícími" rozměry a přehledem, což vyžaduje téměř 100% soustředění, aby se člověk neztratil. Proto si myslím, že prodloužená hodina pro tento předmět je příliš, ke konci jsem již soustředěnost ztrácel, což mne mrzelo a bylo mi i trapné vůči panu profesorovi. Jediné, co jsem "jsme" si neuměl představit je zakončení předmětu. Probralo se několik témat z rozdílných oblastí matematiky, nevěděl jsem na co se zaměřit, rozsah mi přišel velmi veliký. Po první vypsané zkoušce pan profesor do SISu vypsal jednotlivé otázky, což mnohým z nás pomohlo. Ujasnil jsem si tak oblasti, na které se zaměřit více, i když jsem je z hodin například považoval za méně důležité. Předmět se mi velice líbil a zaujal mne. Kdyby byl předmět podobného typu každý semestr, znalosti studenta by byly jistě komplexnější a souvislejší.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2015, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
  Velmi zajímavý předmět. Jenom jsme se většinu věcí dozvídali tak trochu "z rychlíku".
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky [ON2310N002, seminář]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2014, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
  Předmět mne velice zaujal a inspiroval k dalšímu poznávání. Svoji strukturou se lišil od ostatních, ale to je pro tento předmět jistě lepší. Je pak už pouze na studentovi, jak hluboce bude propojovat jednotlivá témata probíraná na hodinách, či každé uchopí odděleně. Pan profesor mne vždy zaujme svým příjemným výkladem s "fascinujícími" rozměry a přehledem, což vyžaduje téměř sto procentní soustředění, aby se člověk neztratil. Proto si myslím, že prodloužená hodina pro tento předmět je příliš, ke konci jsem již soustředěnost ztrácel, což mne mrzelo a bylo mi i trapné vůči panu profesorovi. Jediné, co jsem "jsme" si neuměl představit je zakončení předmětu. Probralo se několik témat z rozdílných oblastí matematiky, nevěděl jsem na co se zaměřit, rozsah mi přišel velmi veliký. Po první vypsané zkoušce pan profesor do SISu vypsal jednotlivé otázky, což mnohým z nás pomohlo. Ujasnil jsem si tak oblasti, na které se zaměřit více, i když jsem je z hodin například považoval za méně důležité. Předmět se mi velice líbil a zaujal mne.
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Historie matematiky [ON2310003, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.01.2013, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
  jako vždy perfektní =o))
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
  Děkuji za vstřícnost.
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Historie matematiky [ON2310003, seminář]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
  Děkuji za vstřícnost.
  RNDr. František Mošna, Ph.D. [41-KMDM], Matematická analýza III [OB2310N005, cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2014, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Výklad jasný a srozumitelný. Cvičení byla motivující.
  RNDr. František Mošna, Ph.D. [41-KMDM], Matematická analýza III [OB2310N005, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2014, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Přednášky byly přínosné. Občas poněkud nepřehledný zápis.
  Mgr. Derek Pilous, Ph.D. [41-KMDM], Matematická analýza II [OB2310N004, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2015, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Kladně hodnotím jasně strukturovný výklad, když se Derekovi nepodařilo jednu věc vysvětlit, pak ji příště probral znovu a jinak, aby udělal vše pro to, aby mu porozumněl téměř každý.
  Mgr. Derek Pilous, Ph.D. [41-KMDM], Matematická analýza I [OB2310006, cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2017, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  K výkladu a průběhu hodin bych si námitky nedokázal snad ani vymyslet, takže tuto část přeskočím, za mě 10/10.
  Následující komentář nepíšu ani tolik kvůli sobě (ačkoli jsem předmět absolvoval poměrně těsně, větší příprava by to vyřešila) , jako kvůli ostatním. V "třídě" tohoto semináře se nacházeli spolužáci s větším pedagogickým potenciálem, než který mám já. Přesto řada z nich v předmětu neuspěla, protože podmínky ke splnění byly na ně příliš rozsáhlé. Snad se jedná o můj omyl, ale mám pocit, že to trochu směřuje proti účelu fakulty, který by měla mít. S nadsázkou řečeno, absolventi studia by neměli být dobrými matematiky, ale učiteli - ty česká společnost akutně postrádá a neadekvátní obtížnost (případně neúměrné převážení teoretické šíře studia vůči prakticky aplikovatelné) oboru této situaci akorát přihorší. Nevím ovšem, kde tento problém vzniká, zda je to dílo kolektivu katedry, fakulty nebo nějaké další nadřazené instance.