AnketaAnketa(verze: 703)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. [41-KCJ], Morfologie českého jazyka [OB2303403, cvičení]
Lukáš Smola, 18.06.2015, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Způsob výuky, hodnocení a strukturu semináře u doc. Adama hodnotím velice kladně. Je to veliký znalec v tomto oboru. Všem doporučuji si zapsat předměty proseminář z českého jazyka a morfologii českého jazyka právě s ním.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.06.2016, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Skvělý vyučující, jsem rád, že jsme na jeden z důležitějších předmětů měli právě jeho.
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. [41-KCJ], Morfologie českého jazyka [OB2303403, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.08.2013, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Velmi zajímavý a užitečný předmět. S dr. Adamem zcela jasně a srozumitelně podaný a výborně strukturovaný. I jazykověda může být zábava! :DD
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. [41-KCJ], Komplexní jazyková analýza [OB2303412, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.06.2015, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Zajímavý a přínosný předmět. Za nešťastné považuji rozdílné názory jednotlivých vyučujících katedry na jevy v jazyce, zvláště když se potom u státnic navzájem vyvracejí a nedokážou dohodnout.
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. [41-KCJ], Komplexní jazyková analýza [OB2303412, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.06.2016, 4. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Důležitý předmět. Měl by ovšem být více připravený, aby v hodině nedocházelo k nejasnostem ohledně charakteristiky jazykových jevů. Na druhou stranu v hodinách panuje příjemná atmosféra, která je pro debatování vhodná, jen se zkrátka nehodí do posledního jazykového předmětu, který by měl nabyté poznatky upevnit.
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. [41-KCJ], Morfologie českého jazyka [OB2303403, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.06.2016, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Veškeré informace nám byly srozumitelně předány a zápočtový i zkouškový test obsahoval skutečně probranou látku. Pokud se něco nestihlo probrat bylo to dodáno k samostudiu a vysvětleno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK