• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. [41-KSP], Sppg znevýhod. člověka s ŘP II. [OBPS18917, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2016, 3. Ročník, Psychologie, bakalářské
přednášky byly podle prezentace, chyběli tam nějaké praktické ukázky, nebo nácviky. Výklad kopíroval prezentaci. Všechny tři termíny byly zadány do jednoho dne zkouškového období, což mi příjde velice nepraktické. Test kopíroval znalosti ze semestru, což bylo v pořádku.