AnketaAnketa(verze: 703)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. [41-KPSY], Psychologie osobnosti [O01213014, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2017, 1. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Tento předmět mě velmi zklamal. Náplň přednášek tvořil někdo jiný než vyučující. Výklad byl velmi rychlý a podrobný, nebylo naznačeno, co je důležité, případně co si dohledat. Hodiny nebyly příliš zajímavé.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. [41-KPSY], Psychologie osobnosti [OK0613111, samostatná práce]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2016, 1. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Inspirativní, zaměřené na probuzení zájmu o předmět. Spatřuji velký praktický přesah. Z paní profesorky vyzařoval zájem nám skutečně něco předat, student pak měl pocit, ža jí nejsme lhostejní.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. [41-KPSY], Psychologie osobnosti [O01213014, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.01.2015, 1. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Pro mě osobně bylo důležité, propojit si informace z přednášek s informacemi z jiných zdrojů (literatura, internet) proto, abych jednotlivé odvětví psychologie pochopila celistvěji.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Vývojová psychologie II X [OBPS13510, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.06.2013, 1. Ročník, Psychologie, bakalářské
Přednášela nám pouze PhDr. Presslerová, takže nemůžu hodnitit
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Vývojová psychologie a psychologie osobnosti [OB2313006, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2015, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Cvičení jsou pouze prezentace studentů na vybrané téma z vývojové psychologie. Pokud jsou v něm chyby, paní doc. Trpišovská je opravuje, uvede konkrétní příklady, proč tomu tak je nebo sděluje i jiné důležité informace, které bychom měli znát (nejenom pro test).
Nicméně je tento předmět nutné načíst ze skript, což se týká zejména těch, kteří psychologii/pedagogiku na střední škole neměli podrobnou (nebo neměli vůbec).
Lepší (a hlavně přínosnější) se mi zdály přednášky.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Vývojová psychologie a psychologie osobnosti [OB2313006, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2015, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Přednášky výborné. Prohloubila jsem si studium psychologie ze střední školy. Srozumitelný výklad. Pro ještě lepší srozumitelnost, jsou uváděny konkrétní příklady. Přednášející se téměř každou přednášku (i cvičení) ptá, zda všemu rozumíme, zda máme nějaké otázky a jak nám jde průběžné studium. Pro test stačí (kloudné) poznámky z hodin.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Vývojová psychologie a psychologie osobnosti [OKB231301, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.01.2014, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Na doc. Trpišovskou panují rozporuplné názory, mě velmi mile překvapila svoji ochotou, srozumitelným a poutavým výkladem, přednášky jsou precizně připravené, doplněné o názorné příklady a vysvětlení, absolvování předmětu hodnotím jako vysoce přínosné, o psychologii, jako o obor, mám zájem i nadále.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Poruchy psychického vývoje v dětství a adolescenci [OKNPP13062, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.05.2016, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Výklad paní docentky s prokládáním kazuistik z praxe bych dokázala poslouchat od rána do večera.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Psychologie osobnosti [OK0613111, samostatná práce]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Paní docentka má přednášky dobře strukturované, požadavky k zápočtu byly jasně a včas stanoveny. Bohužel testy byly založeny na co nejrychlejším vybavení si definice nějakého pojmu z psychologie. Deset minut na deset otázek - to dle mé zkušenosti vede pouze k učení se definic nazpaměť bez hlubšího pochopení pojmu. Dle komentáře paní docentky totiž jakékoli rozepisování a vysvětlování bude bráno jako nepochopení otázky. Na druhou stranu velmi oceňuji přístup k vypisování termínů pro KS - po dohodě to bylo v odpoledních či večerních hodinách, abychom mohli chodit do práce.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Poruchy psychického vývoje v dětství a adolescenci [ONPP13062, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.06.2015, 1. Ročník, Speciální pedagogika, navazující magisterské
Paní docentka Trpišovská je vynikající odbornicí a jsem moc ráda, že jsem mohla absolvovat jí vedený předmět a ačkoli úplně nespadá do mé aprobace, odnesla jsem si z něj mnohé zajímavé a do budoucna užitečné informace. Přednášky byly vedeny v příjemné přátelské atmosféře, vyučující chodila perfektně připravena. Výklad obohacovala o různé kazuistiky, čímž se přednášky stávaly ještě více poutavými. Doufám, že budu mít v budoucnu možnost absolvovat s pí. docentkou Trpišovskou i jiný předmět.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Cvičení z ontogenetické psychologie [O01213016, cvičení]
Veronika Matějová, 05.06.2014, 1. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Velice oceňuji tvůrčí klima,které jste svými dotazy v hodinách vytvářela. Pro mě osobně to byly velice přínosné semináře. Těším se na další podobné. Děkuji za Váš laskavý přístup.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK