AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. [41-KPSY], Sociální psychologie I [OBPS13015, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2013, 1. Ročník, Psychologie, bakalářské
Výborná příprava a koncepce přednášek (snad až na příliš dlouhé prezentace výzkumných článků námi studenty, které z mého pohledu nejsou tak přínosné.). Informačně zajímavé, dobře a živě podané (kombinace teoretických informací propojených do reálných, zejména školních, situací, úkolů sdílených na moodlu s ostatními kolegy, poskytnutí prezentací jako kostry k přípravě na zkoušku, malé skupinové práce v průběhu přednášky oživily materiál=) vše dobře nakalibrované). Výborná komunikace se studenty. Tento předmět je sám o sobě zajímavý a k tomu výborně vyučovaný.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. [41-KPSY], Pedagogická psychologie I [OBPS13012, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2014, 3. Ročník, Psychologie, bakalářské
Vstřícný přístup prof. Štecha k individualizaci výuky považuji za velmi cenný. Předmět je zajímavý; informace v něm získané by jinak byly těžce dostupné, zde jsou navíc podávány komplexně a zasazené do kontextu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2014, 3. Ročník, Psychologie, bakalářské
V hodinách jsme vlastně žádné cvičení neměli, sice je fakt, že je hodně látky, co je třeba probrat, ale zase nějaké zpestření k spoluúčasti studentů v hodině, formou třeba společné práce, zamyšlení nad nějakou problematikou, by nebylo od věci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK